Doorgaan naar hoofdcontent

Hoogleraar in paniek

Op de hoofdpagina en in de rubriek Sneon en Snein van de Leeuwarder Courant vandaag staat een artikel over de gemeentelijke herindeling. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen raakt panisch over het herindelingsproces. Hij zegt, in een kennelijke vlaag van verstandsverbijstering in het blad Binnenlands Bestuur, dat het Provinciaal bestuur van Fryslan bij het herindelingsproces in de Zuidwesthoek `op de meeste hevige wijze heeft gefaald` Hoe deze hoog-geleerde-tussen-de-schuifdeuren daar bij komt is mij een volstrekt raadsel. Hij heeft er wel in doorgeleerd, zo blijkt. Kennelijk gebiologeerd door inhoudsloze begrippen als dualisme en locale democratie. Het zijn vooral deze begrippen, die er voor zorgen, dat het individualisme in de samenleving welig tiert. Hierdoor verharden standpunten en komen mensen onbedoeld tegenover elkaar te staan. Advocaten en adviseurs, meestal voor veel geld ingehuurd, spinnen er garen bij om bij instanties en de Rechtbank procedures uit te melken.
In plaats van dat men gezamenlijk met een beetje geven en nemen de schouders zet onder het oplossen van een maatschappelijk probleem. Ja zeker, dat vergt krachtige mensen in het locale bestuur. Mensen, die de ver binding zoeken, maar daarnaast hun rug rechten en ook besluiten durven te nemen. Geen schlemielen!
De animo van de gewone man om als vrijwilliger een actieve politiek bestuurlijke rol te vervullen is  tot het absolute nulpunt gedaald. Nog nooit zijn er de afgelopen jaren zoveel wethouders opgestapt.
De bestuurders in Friesland hebben nu eindelijk eens gedaan wat ze moesten doen en waar ze voor zijn, namelijk besturen. Beslissingen, besluiten nemen en de konsekwenties dragen!
De vorming van één gemeente in de zuidwesthoek met Sneek als hoofdplaats is zo voor de handliggend, dat er nu nog maar een handjevol mensen `fan underen´ protesteren. Zij krijgen de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse zaken zover om hun grieven aan te horen en om aansluitend een busritje te maken door hun gebied. Daarnaast krijgen ze steun van senioren Hans Wiegel en Freek de Jonge. Aandacht en democratie tot de laatste snik. Democratie a go go.. wat wil je nog meer!
Het merendeel van de bevolking in de zuidwest is inmiddels al aan het idee van herindeling gewend. Ze anticiperen op de nieuw ontstane situatie. Zelfs de nationalistische FNP is er al mee bezig.
Zij kiest eieren voor haar geld en sorteert met de partijorganisatie alvast voor,  op de nieuwe Gemeente!
De elfstedenpaarltjes Hindeloopen, Staveren en Workum kunnen zich in de toekomst met hun bijzondere taal, fysieke eigenheid, geografische ligging en hun cultuurhistorie in een groter geheel veel beter zelfstandig profileren. Ze kunnen ook veel beter de eigen ruimte zoeken en bandbreedte benutten, als in die amorfe, volstrekt zouteloze en armlastige Gemeente Nijefurd. Er ligt nog een enorm toeristisch potentieel  braak om te vermarkten. Een soort Ring of Kerry, maar dan in zuidwest Friesland.
Ook andere belangrijke sectoren kunnen in een groter bestuurlijk geheel veel beter uit de voeten, lijkt mij!

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

For a Limbo Dancer