zondag 28 februari 2010

zaterdag 27 februari 2010

Jonge Ondernemer in Sneek

Opruiming en Reiniging. Ontruimen en afvoeren
DE JONG
Reinigen rond/in uw huis/hok/schuur
Reinigen houtwerk, dakgoten, bouwopruiming/bouwhulp
info ysbrandopruiming,vpweb.n l
mobiele telefoon 0639107369
Met vriendelijke groet, Ysbrand de Jong, Worptjaarda 90/0639107369


Dit kaartje kreeg ik vanmorgen door de brievenbus. Nee, niet van graaiende, oplichtende bankiers. Die zijn trouwens veel te lui om op te ruimen en te reinigen, maar van een eerlijke hardwerkende Sneker ondernemer in crisistijd. Persoonlijke gebracht in de wijk Pasveer. Ik maak met de meeste soorten van genoegen reclame voor deze jonge ondernemer en wens hem veel succes met het reinigen en opruimen in Sneek en omgeving.

Stadstrip naar Vrankryk

Stadstrip naar Vrankryk
een paar foto's gemaakt met mijn telefoon, van een wandeling door het centrum van Amsterdam, samen met R. en dochter M. Zij woont daar!

zondag 21 februari 2010

OLDEHOVE


Rot toch op met dat Liwadder liedsje over 't  Woanskip hoor ik vaak in mijn omgeving. Vaak geen Cambuur fens, die dat roepen. Maar....Anneke Douma forever, daar niet van!
Dit is met afstand het mooiste liedje over Leeuwarden. Een liedje over de hartstocht, passie, bewondering, verbazing, humor en relativering van de Friese hoofdstad met name van het belangrijkste monument de Oldehove.
Een echt volks/stadsliedje; helemaal goed!
Helaas is zanger Johan(na*) al een tijdje niet meer onder ons, maar op Youtube leeft  hij voor altijd! Luister maar!


met dank voor nadere info aan Jos Kroon

donderdag 18 februari 2010

Boomwal op de Heide

Wie kent het buurtschap de Heide? nee? Het ligt ten zuiden van het dorp Sint Nicolaasga ingeklemd tussen de Rijksweg A6 van Joure naar Lemmer. Ik was daar vanmiddag ex officio in het veld. Samen met een vertegenwoordiger Landschapsbeheer Friesland en de eigenaren. Wij hebben een boomwal bekeken en beoordeeld, die nodig aan renovatie toe is.
Het profiel van de wal in model brengen, een veekerend raster plaatsen, bomen zagen, struiken snoeien en dit fraaie landschappelijke element in een overwegend agrarische omgeving, kan weer jaren mee!

woensdag 17 februari 2010

Aswoensdag

Terwijl de kruitdampen van het Carnaval van  Rio de Janeiro, Buenos Aires via 's Hertogenbosch tot Sneek langzaam optrekken verschijnt vanuit de kleurrijke magische psychedelische nevel, overal ter wereld vanzelf gewoon;Aswoensdag.
Zondag jl begon in Sneek een traditie met een onversneden Carnavalsmis, gehouden in het RK Godshuis aan de Singel.
Ooit sprak de onweerstaanbare Mahatma Gandhi de uitdagende woorden: "Wees de verandering, die je in de wereld wilt zien".
Een diepe buiging voor Prins Carnaval Jos de Eerste en zijn gevolg, Pastoor Leo van Ulden en Trea Dam als eigenaresse van het idee. Zij gedrieën schreven locale geschiedenis en maakten een begin om die prachtige hoopvolle woorden van Gandhi gestalte te geven. Ik kan het mis hebben, maar volgens mij raakt de beleving van zo'n carnavalsmis van j.l. zondag de kern van het geloof. Zoiets ontroert mij zeer.

dinsdag 16 februari 2010

Feiten over de Waterpoortcup 2009

Het wordt zo langzamerhand de hoogste tijd, dat de importantie van dit traditionele Internationale Kyokushin Karate Toernooi in brede lokale kring veel meer bekendheid krijgt en ook in een breder opzicht gedragen wordt.
Sneek heeft binnen de stadsmuren een internationale en weergaloze vechtsport parel met een buitengewoon hoge sportieve standaard. Een sport, die qua moraal erg veel te bieden heeft! Een sport met veel aanzien
Met de Kyokushin Karate Waterpoortcup wordt Sneek in breed internationaal opzicht in 2010 weer op de kaart gezet.
Onderstaand treft u een overzichtelijke evaluatie en sportieve verantwoording van buitengewoon hoge kwaliteit, van de in het najaar gehouden Waterpoortcup.

Events

De canadese zangeres Celine Dion gaat weer voor een periode drie jaar zingen in een theater in Las Vegas lees ik in de NRC.
Zij inspireerde mij tot het maken van deze tekening.
maar wat veel belangrijker is, is dat de International Kyokushin Karate Tournament "Waterpoortcup"  in de Sneker Sporthal weer op de agenda staat.


maandag 15 februari 2010

Fiets

Ik blijf nog even bij het thema Fietsen. Vandaag zag ik aan de bushalte in de Tesselschadstraat in Leeuwarden deze gemankeerde fiets geparkeerd hangen. Keurig op slot, dat wel!  In deze straat op nummer 7 staat het gebouw, het Landbouwcentrum, waar ik sinds 1973 werkzaam ben.
Op verschillende etages, op verschillende afdelingen, op verschillende kamers  in verschillende functies bij verschillende LNV landbouw en natuur diensten.
Op de achtergrond van deze foto staat het gebouw van de Belastingdienst.

ABE

Een interalphanskeschets van Abe Lenstra, gemaakt op mijn mobiele telefoon LG-KP 500 in de trein tussen Sneek en Leeuwarden.


zondag 14 februari 2010

Art for Art's Sake at Snake

Een stukje moderne kunst op de fietsen stalling van een historische Sneker voetbalclub.
Kennelijk is er een smurf actief, als muze van LSC 1890.
Wordt LSC ook dit jaar kampioen? 
Met zo'n Muze zeker!!

zaterdag 13 februari 2010

Optocht Carnaval Sneek 2010

Prins Jos de Eerste en syn makkers setten fandaach 't sentrum fan Sneek en wijde omgeving oppe kop. Feul meensen langs de kant van de roete. Blaubekkend fanne kou! Ze zagen een bonte strakke optocht febei kommen, met blije lui en aktuele thema's verwerkt in de prachtige praalwagens.
Hier en daar werd wel wat ouwehoert hoort over de konfetti. Gel*l: ' t hoort de gewoan bij, ok in Sneek ! Niet dan, Ja toch!

vrijdag 12 februari 2010

Valentijnsdagen

Hans van der Pas, bedankt voor de bediening op mijn wenken. ....Chet, zijn geheim is zacht zingen en zacht spelen. Op het gevaar af, dat Henk van der Veer op zijn blog reageert of een mailtje stuurt met de mededeling, dat dit pine-inne-kop-musik is, plaats ik in deze dagen van Valentijn en Carnaval deze You Tube parel.


woensdag 10 februari 2010

Chiefred

Chief Red, een van de kleurijke gasten op de receptie van Prins Jos de Eerste d.d. 7 februari 2010 in de Stolp te Sneek

Dicht in de buurt

Dicht in de buurt

te bestellen
Dicht in de buurt is een initiatief van Trouw en Gedichtendag. De gedichten zijn geschreven door bezoekers van de website van Trouw. Meer dan 750 personen hebben in totaal bijna 2.000 gedichten op de kaart gezet. De kaart is te vinden via www.trouw.nl/gedicht. Alle inzendingen zijn per regio gebundeld en verkrijgbaar. Deze uitgave bevat gedichten uit Friesland.

maandag 8 februari 2010

Jos de Eerste

Gisteren met de meeste soorten van genoegen de receptie bijgewoond in de Stolp te Sneek ter ere van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Jos de Eerste.
Een beetje onwennig tussen een bonte stoet van genodigden, begroette ik deze bijzondere charismatische Prins van de Oeletoeters en Stadprins van Drabbelterp met zijn  secondanten Theo en Theo en de raad van Elf.
Het betrof één van de vele activiteiten in een lange rij, op weg naar de aportheose van dit carnavalsseizoen.
Het was beregezellig. Ik voelde me welkom op dit evenement. Veel journaille en fotografen in de feestzaal om plaatjes te schieten. Ik zag Jos en zijn makkers genieten in hun rol...Gouden. Aanstaande zaterdag middag ga ik de stad in om naar de traditionele Carnavalsoptocht te kijken. Ik heb nog foto´s van de Sneker Carnavalsoptocht uit 1976 in mijn oude schoenendoos op zolder. Het sneeuwde destijds. Ik heb het volste vertrouwen in het feit, dat Prins Jos de Eerste samen zijn onweerstaanbare gezelschap de stadssleutel van Drabbelterp in zijn beheer krijgt.

zaterdag 6 februari 2010

Hoogleraar in paniek

Op de hoofdpagina en in de rubriek Sneon en Snein van de Leeuwarder Courant vandaag staat een artikel over de gemeentelijke herindeling. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen raakt panisch over het herindelingsproces. Hij zegt, in een kennelijke vlaag van verstandsverbijstering in het blad Binnenlands Bestuur, dat het Provinciaal bestuur van Fryslan bij het herindelingsproces in de Zuidwesthoek `op de meeste hevige wijze heeft gefaald` Hoe deze hoog-geleerde-tussen-de-schuifdeuren daar bij komt is mij een volstrekt raadsel. Hij heeft er wel in doorgeleerd, zo blijkt. Kennelijk gebiologeerd door inhoudsloze begrippen als dualisme en locale democratie. Het zijn vooral deze begrippen, die er voor zorgen, dat het individualisme in de samenleving welig tiert. Hierdoor verharden standpunten en komen mensen onbedoeld tegenover elkaar te staan. Advocaten en adviseurs, meestal voor veel geld ingehuurd, spinnen er garen bij om bij instanties en de Rechtbank procedures uit te melken.
In plaats van dat men gezamenlijk met een beetje geven en nemen de schouders zet onder het oplossen van een maatschappelijk probleem. Ja zeker, dat vergt krachtige mensen in het locale bestuur. Mensen, die de ver binding zoeken, maar daarnaast hun rug rechten en ook besluiten durven te nemen. Geen schlemielen!
De animo van de gewone man om als vrijwilliger een actieve politiek bestuurlijke rol te vervullen is  tot het absolute nulpunt gedaald. Nog nooit zijn er de afgelopen jaren zoveel wethouders opgestapt.
De bestuurders in Friesland hebben nu eindelijk eens gedaan wat ze moesten doen en waar ze voor zijn, namelijk besturen. Beslissingen, besluiten nemen en de konsekwenties dragen!
De vorming van één gemeente in de zuidwesthoek met Sneek als hoofdplaats is zo voor de handliggend, dat er nu nog maar een handjevol mensen `fan underen´ protesteren. Zij krijgen de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse zaken zover om hun grieven aan te horen en om aansluitend een busritje te maken door hun gebied. Daarnaast krijgen ze steun van senioren Hans Wiegel en Freek de Jonge. Aandacht en democratie tot de laatste snik. Democratie a go go.. wat wil je nog meer!
Het merendeel van de bevolking in de zuidwest is inmiddels al aan het idee van herindeling gewend. Ze anticiperen op de nieuw ontstane situatie. Zelfs de nationalistische FNP is er al mee bezig.
Zij kiest eieren voor haar geld en sorteert met de partijorganisatie alvast voor,  op de nieuwe Gemeente!
De elfstedenpaarltjes Hindeloopen, Staveren en Workum kunnen zich in de toekomst met hun bijzondere taal, fysieke eigenheid, geografische ligging en hun cultuurhistorie in een groter geheel veel beter zelfstandig profileren. Ze kunnen ook veel beter de eigen ruimte zoeken en bandbreedte benutten, als in die amorfe, volstrekt zouteloze en armlastige Gemeente Nijefurd. Er ligt nog een enorm toeristisch potentieel  braak om te vermarkten. Een soort Ring of Kerry, maar dan in zuidwest Friesland.
Ook andere belangrijke sectoren kunnen in een groter bestuurlijk geheel veel beter uit de voeten, lijkt mij!

donderdag 4 februari 2010

Stinsenflora


Een van de vele aspecten van mijn werk is, dat ik op veel (mooie) plaatsen  in onze provincie kom. Dit is Liauckema State in Sexbierum. Komend voorjaar met de bloei van de Stinsenflora is dit "A Place to Be" Het oude poortgebouw uit 1604 is vanaf de weg goed zichtbaar en in het vroege voorjaar herinnert de vrolijk bloeiende stinzenflora op het terrein aan de kasteelperiode van weleer... er groeien voornamelijk bostulpen, bosanemonen, bosviolen en blauwe druifjes. Der hinne as jim kinne! 
De inmiddels uitgestorven Liauckema's waren vroeger een van de oudste en voornaamste Friese geslachten. Eind veertiende eeuw bewoonden zij al een stins in Sexbierum, die meermalen door brandstichtingen en aanvallen werd geteisterd. Kennelijk was het zo'n zwaar gebouwde stins dat herstel goed mogelijk was, want de basis van Liauckemastins bleef overeind en werd in de zestiende eeuw uitgebreid tot een imposante state. Van het belangrijke slot Liauckema resteert nu niet meer dan sporen in het terrein met singels, grachten en het poortgebouw, want het historische pand is in 1824 afgebroken door de toenmalige eigenaar om onderhoudskosten uit te sparen. De boerderijen en landerijen die overbleven, zijn later ook verkocht. De huidige eigenaar van de boerderij heeft er een restaurant, pension en zalencentrum van gemaakt onder de naam Liauckama State.

woensdag 3 februari 2010

Randy Newman


Here I am lost in the wind
'Round in circles sailing
Like a ship that never comes in
Standing by myself

Sing a sad song for a good man
Sing a sad song for me
Sing a sad song for the sailor
A thousand miles from the sea

Here I am along on the plain
Sun's going down
It's starting to rain
Papa we'll go sailing

dinsdag 2 februari 2010

IJsfeest zonder weerga * Proenjekriëden.

Via Yvonne Ringma kreeg ik van Marijke Amsterdam, beiden uit Hylpen deze prachtige beelden.
Ze zijn gemaakt op 26 januari 2010 op het IJsselmeer. Een IJsfeest zonder weerga.

maandag 1 februari 2010

T r o u w - Dicht in in de Buurt.

Trouw(e) lezers hebben de afgelopen periode hun eigen gedichten geplaatst op de website van het dagblad Trouw, de Verdieping. De Sneker dichters Baukje van Kesteren en Marten Visser, die onlangs nog acte-de presence gaven in de bibliotheek hebben een bijdrage geleverd aan de Friese uitgave van Trouw-Dicht in de buurt. In de Friese minderheidstaal het Hylpers zijn een drietal gedichten opgenomen die zijn gemaakt door interalph(anske smit) De titels zijn Myn Feer, 1960 en 't Joenkjen mei 't wyte hiér.
Onderstaand kunt u op uw gemak en op zeer gebruikersvriendelijk manier de bundel lezen, doorbladeren en bekijken.
Desnoods kunt u er eentje bij Trouw bestellen. Kijk, geef u over aan de click van uw muis! Laat u meeslepen op de vleugels der Friese dichters en dichteressen. Zij brengen u hopelijk in vervoering over wat hun raakt bij hun dicht-in-de-buurt!