Doorgaan naar hoofdcontent

Natura 2000


Omdat het onderwerp Natura 2000 mij als gebiedsmedewerker na aan het hart ligt zal dit in de toekomst op mijn blog een prominenetere plaats innemen. Daarom komt dit ANP persbericht mij vandaag perfect "in de kaart". Op deze manier neem ik mijn geïnteresseerde lezer(s) mee in de wondere wereld van Natura 2000.  Ik verwacht, dat de uitwerking nog wel eens stof doet opwaaien tussen boeren en natuurbeschermers. Om een beeld te vormen waar het om gaat hem om gaat blijven we heel dicht bij huis. Het Sneekermeergebied maakt deel uit van Natura 2000. Een belangrijk onderwerp dus....
De Tweede Kamer praat dinsdagavond met premier Jan Peter Balkenende en de ministers Gerda Verburg (LNV) en Jacqueline Cramer (Milieu) over Natura 2000.
- Wat is Natura 2000 eigenlijk?
Natura 2000 wordt een Europees netwerk van natuurgebieden dat ervoor moet zorgen dat het aantal planten- en diersoorten niet afneemt en mogelijk nog toeneemt. In Nederland worden het 162 gebieden op land en de grote wateren. In totaal gaat het om ongeveer een miljoen hectare, waarvan twee derde deel water.
- Wat zijn bekende Natura 2000-gebieden?
De Veluwe, de Loonse en Drunense Duinen, het Naardermeer, de Meinweg en de Sint Jansberg zijn al bekende natuurgebieden. Voor het einde van 2010 moeten alle gebieden zijn aangewezen zodat duidelijk is welke natuurwaarden op welke manier in stand moeten worden gehouden. Al aangewezen als Natura2000-gebied zijn onder meer: IJsselmeer, Oosterschelde, Westerschelde en Saeftinghe, de duinen van Schoorl en de Oostvaardersplassen.
- Waarom ontstaat er discussie over de plannen?
Omwonenden, natuurbeheerders en bedrijven (boeren, burgers en buitenlui) moeten het eens worden over het beheersplan waarin wordt vastgelegd wat er wel en niet mag in een gebied en hoe de natuurdoelen worden bereikt. Daarbij staat vast dat de aanwezige natuur er door de plannenmakerij niet op achteruit mag gaan. (Agrarische) bedrijven met grond aan de rand van een natuurgebied vrezen dat zij 'op slot' gaan omdat de natuur voorrang krijgt. Organisaties als VNO-NCW en LTO beklaagden zich meer dan eens over de ingewikkelde procedures en vinden dat ondernemers nu bijna ,,onmogelijk onderzoek'' moeten doen naar de effecten van hun activiteiten op de natuur.
- Was er al eerder reuring over Natura 2000?
In 2007 bestond de vrees dat door strikte natuurbeschermingsregels evenementen als de Elfstedentocht, de Nijmeegse Vierdaagse of de sloepenrace naar van Harlingen naar Terschelling zouden verdwijnen. Minister Verburg stelde dat dit soort evenementen gewoon in het beheersplan kunnen worden opgenomen, maar dat de sloepenrace natuurlijk niet in het broedseizoen kan plaatsvinden. In de Oostvaardersplassen had bijvoorbeeld het NK marathon op natuurijs plaats. Dus: veel kan, maar niet alles.
- Waarom is dinsdag het debat in de Tweede Kamer?
PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen uitleg over een actie van premier Balkenende die bij de Europese Commissie pleitte voor meer balans tussen economie en ecologie door aanpassing van de regels voor Natura 2000. De PvdA en PvdD noemen dat een onwenselijke actie die de natuurbescherming ondermijnt.. GroenLinks vond dat de premier zich daardoor opstelde als ,,een vooruitgeschoven post voor een conservatieve landbouwlobby van het CDA''.
Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel