Doorgaan naar hoofdcontent

IM

Eergisteren ging hij op reis. MCB, de vader van R. overleed op zijn één-en-tachtigste in zijn woonplaats Hylpen. (Hindeloopen) Hij werd op één van de boerderijen aan de Ivige Leane in Scharnegoutum geboren. Hij begon in zijn jeugd als veertienjarige bij de  boer als jongfeint te werken. Daarna bakkersknecht, ober, stratenmaker, redacteur van het blad van zijn vader "De Friese Veefokker", ziekenfondsman, zeeman-veeverzorger, handelsvertegenwoordiger, verkoopleider, leidinggevende, raadslid, wethouder, overtuigd sociaal democraat, voorganger, vrijmetselaar, een man van het grote gebaar, liefhebber van techniek en alles wat rijdt, iemand-die-voorop-liep en vol zat met tonnen aan verhalen en anekdotes Hij besloot zijn maatschappelijke carrière als Directeur van het Bejaardenhuis Nij Dekema State te Weidum. Zestien keer in zijn leven verhuisd! Hij heeft o.a met zijn ouders voor de WO II in Sneek gewoond. Op één van de dertien OBW (Oud Burger Weeshuis) boerderijen, thans bekend als de voormalige jeugdherberg de Wigledam. model boerderij in Sneek.
Sinds 1948 overtuigd en gepassioneerde Hylper, met veel maatschappelijk vrijwilligerswerk achter zijn naam.! Hij wilde voor al die onbezoldigde inspanningen onder de zon nooit een onderscheiding. Gelet op zijn betrokkenheid, zijn staat van dienst en in vergelijkbare gevallen, had  H.M. de Koningin hem op zijn minst wel drie lintjes moeten geven, maar dit terzijde!!
Maar,...bovenal natuurlijk een vader voor zijn kinderen en een Aete voor zijn kleinkinderen, een Oeraete voor zijn achterkleinkind.
Voor mijn betekent zijn Einde ook, een einde van een tijdperk. Nu heb ik geen huisje-van-kom-aan meer in de Stad van mijn Vader.
Ik zal het voortaan moeten doen met de Leugenbank of de Blaauwe Loads en misschien een kopje koffie in of op het terras van de Hinde of de Brabander. 
Momenteel zijn we als naaste familie druk in de weer met de voorbereiding van zijn begrafenis. Reken maar, dat we daar met zijn allen iets moois van maken! Op zaterdagmorgen dragen we hem onder het overweldigende geluid van de torenklokken van dy Aalde Skeve Gryze van de Grote Kerk, lopend in een lange stoet, naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Hylpen. We begraven we hem op een heel mooi plekje, naast zijn vrouw Grietje Trijntje Stallmann! [...]Mooi!

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

First batch Denim

Helemaal zonder narcistische trekjes kom je er niet. Zeker niet als blogger! Gisteren ontving ik mijn absolute nouveauté op het gebied van spijkerbroeken. Ik bezit er nu één van de eerste driehonderd van the first batch ever afkomstig van Chris en Gavin van het eigenzinnige jeansmerk Ullac afkomstig uit Londen. De broeken worden per stuk gemaakt in een kleine italiaanse familie fabriek in Urbania. Er  wordt gefluisterd dat deze familie als 's wereld beste jeans in elkaar zet. Ik kan dat nu beamen en bevestigen. Het dragen van deze karakteristieke heavy, raw. 16oz selvedge en duurzame denim  geeft mij hetzelfde gevoel als mijn allereerste in 1965. Dat zegt toch wel wat.

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel