maandag 21 december 2009

Geitekampke

Beelden van het Geitekampke nabij het R.K. Kerkhof in Sneek. Veilig achter een brede gracht. Gelukkig lijden deze fouragerende geiten niet onder de Q koorts.
BBBGGRRRRRRRRRRR......de gedachte, dat momenteel sterke en gezonde dieren worden geruimd.......