donderdag 5 november 2009

Buurtgenoot maakt zich sterk voor Popkelder in Sneek

De PvdA stelt voor om extra geld beschikbaar te stellen om de verplaatsing van de popkelder mogelijk te maken. Gebeurt dit niet dan dreigen de popmuzikanten straks voorgoed op straat te staan, aldus buurtgenoot en raadslid Johan Feenstra.

De huidige Popkelder aan de Lemmerweg te Sneek, die intensief door plaatselijke popbands wordt gebruikt als oefenruimte, zal op 1 januari aanstaande worden gesloten en gesloopt. Het is de bedoeling, dat de ruimte onder de voormalige Geeuwbrug het nieuwe onderkomen van de muzikanten gaat worden, maar door een gebrek aan financiële middelen staan de muzikanten straks op straat. Dat kan natuurlijk niet. Enerzijds stevig investeren in Kunst en Cultuur en een nieuw theater en anderzijds een andere belangrijke stroming afdanken, is niet waar de PvdA voor staat. De popkelder heeft een belangrijke sociale functie, waar veel muzikanten elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Dat moet in een stad met een zeer levendige popcultuur behouden blijven.

De verbouwing van de kelder bij de oude Geeuwbrug tot oefenruimte kost volgens de gemeente bijna 700.000 euro. Maar dat is veel te duur vindt de PvdA. Omdat het, door de gemeente gereserveerde, bedrag van 100.000 euro ontoereikend is om de verplaatsing naar de Geeuwbrug mogelijk te maken, wil de PvdA extra geld voor de muzikanten van de Popkelder vrij maken. Met een extra bedrag van 250.000 euro moet het nieuwe vaste onderkomen gerealiseerd worden. Daarbij zal wel alle luxe uit de bestaande plannen geschrapt moeten gaan worden, maar wordt voorkomen dat de popscene in Sneek geen onderdak meer heeft”, zegt Johan Feenstra. Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2010 zal de PvdA daarom met een voorstel komen om extra geld voor de popkelder vrij te maken. Wij hopen uiteraard dat andere politieke partijen ons in deze oplossing steunen”.