woensdag 4 november 2009

Persbericht van Jacob Brandsma

Lammeren Noorderleech rijp voor de slacht

Eerste lichting bijzondere lammeren naar de slager

Sneek, 04 November 2009 /EZPress/ - Buitendijks weidende lammeren op het Noorderleech bij Marrum zijn klaar voor de slager. Vrijdag 6 november 2009 rond 14 uur zal een groep van ongeveer 150 lammeren worden geïnventariseerd. Een selectie van vier lammeren wordt vervolgens op 9 november naar slagerij Menno Hoekstra in Dokkum gebracht, als proef.

Diervriendelijk transport
Om de lammeren diervriendelijk te laten wennen aan transport worden ze eerst tijdelijk geladen in een kleinveeaanhanger. Hiermee wordt speels een paar rondjes gereden achter een quad. Zo associëren de dieren het transport niet met angst en worden spanningen en de opbouw van stresshormonen, die te proeven zijn in het vlees, voorkomen.

Uniek natuurgebied met zeer gezond graasgras
Het Noorderleech staat bekend als een uniek natuurgebied. Het weide grasland stroomt regelmatig over met zeewater omdat de zomerdijk bewust op beperkte hoogte is gehouden. Zilte kleislib zorgt voor een uitermate gezonde en vruchtbare voedingsbodem. Iedere vorm van verdere bemesting is hierdoor bovendien overbodig. Dit alles zorgt voor een optimale mineralenhuishouding en uitbundige ontwikkeling van micro-organismen. De stralen van de zon beschijnen de atmosfeer waardoor de luchtmoleculen in een hogere trilling komen. Door ejectie van een elektron verzwaart een stikstofmolecuul ietwat en wordt reactief. Deze verzwaarde stikstofmoleculen verbinden zich aan dauw en regen en komen zo op aarde terecht. Hieruit vormt zich in het gras een bouquet aan enzymen, vitamines, aminozuren en eiwitten welke worden opgenomen door de voortdurend gras grazende lammeren.

Test op gezondheid en smaak
Dit buitendijks lamsvlees is dan ook een ideale leverancier van nuttige lipo-proteïnen waar menselijke lichaamscellen in essentie uit bestaan. Logisch is dan ook dat dit vlees zeer gezond zou moeten zijn. Gezonder kan haast niet. Ook culinair zou de smaak de tong moeten vlijden. Om dit alles te testen laat Jacob Brandsma nu een viertal lammeren slachten om de proef op de som te nemen. Voor hemzelf en misschien voor een aantal zakelijke relaties.

Mineraalrijk dierlijk eiwit versus koolhydraatrijk voedselpatroon
Brandsma is van mening dat de huidige welvaartscultuur afglijdt door een voedselpatroon waarin koolhydraten zeer dominant zijn. Een hoge koolhydraatconsumptie zorgt voor schommelingen in de bloedsuikerwaarden. Hierdoor ontstaat een verhoogde insulinebehoefte met allerlei diabetes gerelateerde complicaties als gevolg, zoals overgewicht, spierzwakte, gewrichtsaandoeningen, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen als MS en ALS, nierklachten, malignancies, enzovoort. Veel inname van mineraalrijk dierlijk eiwit, zoals dit vlees van buitendijks gras grazende lammeren, zou perfect zijn om allerhande welvaartziekten te verdrijven.

Behandeling van gebitsklachten
Het meest opvallend en direct waar te nemen is dit volgens Brandsma bij de behandeling van gebitsklachten als kiespijn, kaakontsteking en tanderosie. De eiwitten in zout vlees leveren de mineralen onder de juiste pH-waarde. Het zorgt er namelijk voor dat zuur weg wordt gebufferd en dat kristallen inbedden in glazuur en tandbeen. Uiteraard is het wel essentieel het juiste (zee)zout en vlees te gebruiken. Brandsma volgt al geruime tijd een puur vlees dieet.

Bron: OzonTandZorg