zaterdag 26 september 2009

Let mi takki you één ding

Rotterdam, 26 september 2059
Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr draagt zijn gedichten voor NRC Handelsblad ook voor op nrc.tv. Vandaag: mi have een droom. Rotterdamse straattaal in het jaar 2059. [...]wullah, poetry poet, let mi takki you één ding....