dinsdag 4 augustus 2009

De gastvrijheid van de SKS

De Hylpers Antje en Wyberen Paauw, samen met de hond aan dek van de Ebenaezer

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen censureert op bijna stalinistische wijze het gastenboek van haar website www.skutsjesilen.nl Een column van mijn hand in de Hylper Tòal, het Hylpers over o.a.de denkwijze van enkele Hylpers, opgetekende in de Leugenbank in de zestiger jaren, is op brute wijze verwijderd uit het gastenboek van de website van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.“Het is ronduit schandalig, dat een oprechte, integere en gangbare maar kritische mening uit de zestiger jaren over het Skûtsjesilen, op deze lompe wijze de mond wordt gesnoerd
”Nog stuitender is, dat er voor een fryske minderheidstaal, het Hylpers ook geen plaats is in het gastenboek van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. Kennelijk heeft de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen het briljante onvermogen, om een afwijkende mening in een andere taal in het juiste historische perspectief te plaatsen.
Van een moderne professionele Skûtsjesilorganisatie mag je daar wel vanuit gaan!

Dit is de gewraakte verwijderde column in het Hylpers over het Skûtsjesilen in het gastenboek van de S.K.S.

“Alhowol iek uut een laich fan suuderseefiskers en seelied kom, hew iek naaet een saaot mei Skutsjesylen. Ja een haaet leeafde-ferhaaelding, dot wol! Dy skipper, een sekere van der Meulen ofso.....fan Walseend see lesten op ut friese skot, dot Skuutjesylen topsport ies. Hy meande ek jitte, het er see!!? Syn argument wie, dot hy en syn bemanninmg er een sooat tyd instekten, mar dot syn saaik belangryker wie. Hy see dot, sonder mei de aigen te knipperjen. Noa, den rient ut topsporters om us henne!
Folkore, mear iest naaet !!
Froeger yn Hylpen geeing gin kiep nei ut Skuutjesylen. Yne leugenbank proaten se destyds oer een drieuwery fan skoendoazen mei een punt. Jin aalde meensken versleeten dy fooar gek ast der henne geengst. It deeng jem tinken oen de tyd van had woarkjen en bliende earmoede. Der woeden se niks mear mei te meitjen hewwe !!Folgens jem koost der gin plezier oen belibje, om der nei te sen! "Jin fouwerkaante driewbakken" It deeng jem tienken oen froeger, om ut echjen varre mei een modderskuutjen folledden mei stront of terpgroende en de grooate ellende dy der by heearde. Letter tooaten se der het oars oer, omdat respekteere steegenooat Freerk Blom - sooan fan Dirk en Lutske - bemanningslid wie by ut skuutjen fan de Suudwesthook.
Freerk kreeg by de aaldere suderseefiskers, yn de leugenbank, oer ut oenderwerp skuutjesylen, gin pooat oen de groende!
Letter by de "moderne" sylers wol......... Yn de sechtiger jieren foaroare toch alles!!”