vrijdag 24 juli 2009

by heech en by leech


Op 8 juli had Henk van der Veer een intervieuw voor het magazine Ondernemend Sneek, met de heren Hans van den Broek en Ben van der Knaap. Henk schrijft hierover op zijn weblog o.a. het volgende:
Beide hearen spraken ( terecht ! ) met groate ferbazing over ut úbliëven fan reaksy’s op de nota in de lokale en regionale pers. Der wurdt met gyn woard over dizze kultuurfisy skreven. Onbegryplek.

Zo onbegrijpelijk is het uit blijven van reacties in de pers nou ook weer niet. Het is een visie, welliswaar zwaar opgetuigd vanuit het perpectief van de stad Sneek. Een goed stuk, dat door de adviseurs van de Gemeente Sneek doortimmerd in elkaar is gezet. Ook nog platgecommuniceerd met de spelers in het sneker culturele veld.
Een situatatieschets van het sneker cultureleveld van dit moment. Zoveel nieuwswaarde heeft zo'n dergelijke visie nou ook weer niet voor de regionale pers, al zou de titel anders doen vermoeden.
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden, dat bij onderhandelingen voor de totstandkoming van de niewe ZWH gemeente dit beleidsstuk: by heech en by leech, door de bestaande steden, dorpen en buurtschappen wordt gezien als een éénzijdig bedreigend Snitser document. Teveel vanuit de Stad geredeneerd. In de zuidwesthoek leeft in de dorpen en de steden een diep en hardnekkig historisch besef onder de bevolking, over de eigen individuele locale cultuur. Ondanks de genoemde parels uit de ZWH, zoals Sult, Jopie Huisman museum e.d.noem ik in dit verband alleen al het historisch besef onder de mensen en het effect van de voormalige status van historische Hanzesteden. Over die sfeer en de wijze van eigen cultuuruitingen van belangrijke sectoren uit de bevolking van de ZWH, zoals Landbouw en Visserij, staats niets in de visie.
Natuurlijk lopen de mensen daar niet direct mee "tekoop" Dat zit veelal onderhuids!

Voor de stad Sneek zelf is de visie een prachtige moment-opname om te zien waar de Stad in volle breedte staat op cultureel gebied. Zo staan de neuzen in Sneek tenminste weer één kant op!
De visie is heel goed te gebruiken als voorzichtige bouwsteen in het fragile proces van de herindeling/samenvoeging. Niets meer en niets minder!