zondag 10 mei 2009

Bouwmantsje wet wol better


De reunie van Aald Hylpers in de Foeke leverde zaterdagmorgen j.l. minzaam knikkende, instemmende kopjes op, die met deze reacties het gevoel van herkenning bevestigden. Tijdens en na afloop een daverend applaus bij het eerste echte optreden en tevens de première van  "Bouwmantsje" 
in Hylpen. Een in de Hylper Tòal vertaalde Stef Bos, een Lut de Block en een  Gerard Reve cover, maar bovenal een extra aantal eigen gedichten in het Hylpers, gleden als en warm mes door het figuurlijke pakjeboter van het meer dan honderdkoppigge enthousiaste reunistenpubliek in de Hylper Foeke. 
Stuk-voor-stuk allemaal prachtige mensen van heinde-en-verre gekomen, die zaterdag openstonden en de verbinding met elkaar zochten naar het Hylpengevoel. Dat gevoel zat in alle lagen van het publiek. Soms latent en diep verstopt maar als het dan bovenkomt, op een dag zoals vandaag, levert het blijdschap en ontroering op. Je wilt niet weten in welke krochten, gehuchten, buurtschappen, dorpen en steden in ons land dat Hylpengevoel te vinden is. Dat soms in stilte, van binnen, diep wordt gekoesterd.  Geweldig om te horen, dat er gepassioneerde Hylpers om ûtens bezig zijn, verantwoordelijkheid te nemen in grootse en meeslepende plannen en projecten.  
Voorts hoorde ik  prachtige anectdotes, verhalen over hylper families en over bekende (aald) Hylpers, ontroerende jeugd verhalen/belevenissen over de WOII, de Zuiderzee, het IJsselmeer, de Visserij, de Afsluitdijk,  het Landschap , de Historie van de stad Hylpen noem -maar-op!. 
Het chauvinisme, de trots, die ontroering zit in het Hart van alle Hylpers. Dat gevoel laat een echte Hylper natuurlijk niet zo gauw naar buiten blijken, maar...Bouwmantsje wèt wòl bètter. 
Met Bouwmantsje raakten we zaterdag merkbaar en zichtbaar, dat diepe gevoel  bij de mensen voor de  Lèafde foar Hylpen.