zondag 26 april 2009

Secret Garden

Bouwmantsje’s Try-Out.Xaterdagavond op  de geheime locatie in de Zuid West Hoek. De grondverf van dit nieuwe rechtsgebied is nauwelijks droog of de eerste onafhankelijke individuele cultuuruitingen meanderen zich alweer een weg door de slachte- en hemdijken, meren, wegen, weilanden, kusten, dijken, dorpen, en (hanze)steden.

IMGP0628 video

Bouwmantsjeslides