Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit februari 20, 2009 weergeven

Sneeker Middag in Café Vellinga

Sneeker Middag in Café Vellinga. FNP-raadslid Klaas Visser presenteert op zondagmiddag 1 maart de Sneeker Middag in café Vellinga aan de Korte Veemarktstraat in Sneek. In dit kleinschalige literaire evenement, dat om 15.00 uur begint, staat de poëzie centraal. Rommie Posma, Marten Visser, Anske Smit, Baukje van Kesteren, Hindirk Schotanus, Wiebe Dooper en Roulien van der Woude dragen eigen verzen voor. Alice Booij, Gerrit Gorter, Siebold Hartkamp, Antsje Tjalsma-van Dijk, Albert Pasma en Harmina Faber lezen geselecteerde verzen voor van favoriete dichters. De in Koudum woonachtige Thys Wadman presenteert twee korte verhalen. Ridsert Postma geeft acte de présence met een bijdrage die doorspekt is met droge humor. De deelnemers presenteren de teksten in het Snekers, het Fries en het Nederlands. De beleving van woord, klank en gedachte zorgt voor een bijzondere atmosfeer. Het bijwonen van de Sneeker Middag is gratis. persbericht:wiebe dooper