dinsdag 20 januari 2009

(Prijs)vraag

Wat is de juiste benaming van deze mand? Met welk doel wordt deze mand opgehesen ?
Voor de winnaar(s) is er eeuwige roem te vergaren!
Reacties voor 1 febrauari a.s.

foto:Wieb van der Heide