zondag 18 januari 2009

Gezondheid en GelukVanmiddag even een kijkje genomen bij het Health & Happiness Congress in Sneek.
Het Health and Happiness Congress is georganiseerd door Peter Smit en Fleur Gelderblom. Het is in het leven geroepen om meer bekendheid te geven aan preventieve methodes om gezond, fit en vitaal te blijven. Zelf heb ik actief meegedaan aan het z.g. Biodanza. Niks geen zwééfkéézerij! Gewoon dansen vanuit het hart, Gouden......! Op de foto is Wietske Krist in actie bij haar standje over voetzoolreflektie.
Na afloop kreeg ik een fortune-cookie. Binnenin zat in een briefje met de volgende tekst: "Je avontuurlijke ideeën zullen leiden tot spannende avonturen" Ik ben benieuwd......morgen eerst maar weer gewoon helpen in Liwadden, gebieden te ontwikkelen!

Heilige tekst

DESIDERATA

Wees kalm te midden van de haast en het lawaai;
bedenk welk een vrede er kan heersen in stilte.

Sta op goede voet met alle mensen,
maar zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen,
zelfs als zij saai en onwetend zijn;
ook zij hebben hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen;
zij belasten de geest.

Als je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel kunnen worden of verbitterd,
want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan jijzelf.
Verheug je over wat je hebt bereikt, evenals over je plannen.

Houd belangstelling voor je werk, hoe nederig dat ook moge zijn:
het is een werkelijk bezit in het wisselend fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zakendoen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd:
veel mensen streven hoge idealen na, en overal is er heldendom in het leven.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar wees evenmin cynisch over de liefde.
Want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.

Aanvaard grootmoedig het klimmen der jaren: Doe met gratie afstand van je jeugd, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.
Kweek geestkracht aan om beschermd te zijn bij onverwachte tegenslag.
Maar laat je gemoed niet verontrusten met een spookbeeld.
Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Volg een gezonde discipline, maar wees daarbij aardig voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht om hier te zijn. En of je het doorgrondt of niet,
het heelal ontvouwt zich toch zoals het zich ontvouwt.

Heb daarom vrede met God, hoe je je Hem ook voorstelt.
En wat je werk en je aspiraties ook mogen zijn:
Houd vrede met je ziel in de lawaaiige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld.
Wees waarachtig. Streef naar geluk.

Max Ehrmann (1872-1945)