Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit januari 17, 2009 weergeven

Nò een nummer dè 'n plàk

't Jòenkjen Mèi Wyt Hiër.

Een hàdde Nóadewynt
't Géa tòt de dyk
fàn 't Tòntjen
óenderwetter stróept.
'n sé sóender fiskers.
Yn 'n midde
wòat it róemer
de wynt lòay 'm dèl
en de sònne kóam derby.
Gááuw kykje by de
blááuwe rèddinglòads
hòfiër 't wètter fàn'e sée
trõch de slûûzen fan de
òaslûûtdyk àl sàkke ies.
Op de plètte geeltjes
nèst de skééve basalten
Wië se - jò kéék my làkjend óen.
'n Lik màntjen
mèi spiër wyt hiër,
de wynt yn d'aigen
'n blááuwen sèm-breide-trui
mei wyde hàls
swàt mesjèsteren bróók
'n poar òatràppe
gééle kloempen
mèi een kràm.
Iek héé wòl tròch:
"dèr kéék se nèi en
dèr fòal se fòar!".

Fòskjen yn Hylper Wòdden tròch: Anske Smit, jan 2009