Doorgaan naar hoofdcontent

Chuck

Over de bejaarde Amerikaanse rockzanger Mister Rock&Roll Chuck Bery zijn de meningen de laatste tijd tamelijk verdeeld. Ex.Rolling Stones bassist Bill Wyman zei onlangs nog op het podium in de Oosterpoort in Groningen tegen zijn publiek:"I wanted to give my arm to that man. I was glad I didn't. What a narsty piece of work that man is!"
Bauke Algera leeft sindskort ook met hem in onmin vanwege een oninbare vordering. "Ondanks een dreigement dat er een ander keertje twee Joegoslaven op hem zouden worden afgestuurd en hem een kogel door de knie zouden schieten. Daarvan was net zoveel gemeend als dat het opleverde, niets" aldus Bauke Algera.
Voor de tachtigste verjaardag van Chuck Berry maakte ik een vers in het Hylpers voor Chuck. Dit fers is de rode draad in ons project Bouwmantsje. Een kort maar heftige voorstelling van een Sneker dichter in het Hylpers en een (Groningse)Drentse Bluesgitarist.
Binnenkort de try out! Met o.a dit gedicht over Chuck B

De Jiérdei fan Chuck..

Een moai òagenblik vàn Chuck wië
yn één òf òare film of dókumòntère,
dy àt iek lèsten òp it skòt sóóng.

Rõlling Stóne Keith Richard stóóng
it nùmmer Oh Carol te spyljen.

Een lik mááns wei, sò àt hy kèn.
Sigarètjen twisken de hàls vàn de gitòar.

Hij spielet náet oenáerdich dòt rifjen.
Loekt dè-bie een trònje, sò fàn:sèn jimme wòl
hèt iek àllegàr kèn.

Chuck Berry loekt him de gitòar ût syn kláuwen.
Hy snáuwt tjin him:
"Dòt dwijst hélendal fekaert joengkjen"

Dòt móment, dòt bertòaele
De manier werop hy dy
gitòar géaselde tòt op de boenke,
mèkke òp my gròate yndruk.

Dèn wèst ècht wur àst mei bézig bist!
Kyppefòl wie myn déal.

Móai.......Hjó wòt hy tàchtig!
Iek hòapje dòt hy fòar éwig joeng bliewt!

Màr àt it sòfier ies,
dèn géat er séaker by de Pòart,
dy góae káent fàn Péetrus ûût.

Iek hèf ùt àlris èader sèit
"Musikanten sind die Architekten des Himmels"
Chuck séaker!!!

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond