dinsdag 31 maart 2009

Mooi Mens

Terschelling, Westerkeyn Brigitte op bezoek bij Joop Mulder, Oerol 2008. 

Amsterdam - Brigitte Kaandorp heeft zaterdagavond een koninklijke onderscheiding ontvangen. Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Kaandorp kreeg het lintje opgespeld door Job Cohen, burgemeester van Amsterdam

Visit DUTCH ROAD RUNNERS

zondag 29 maart 2009

Figurantemeiske

Omdat nyt alles te regiseren falt...su mar even een insidentsje fan wat mij saterdachmiddach opfiel bij de Waterpoort. Bij een (proef)opname fan de Hel fan 63, stoan een meiske met een rooie muts en opkleden in een prachtiche gerûte mantel met een heuse sijntûûr omme her middel hene. Se had de hele dach al de kou en in de regen trotseard en fanatyk metdeen as figurante in het publyk. In de melé fan méénsen maakt se maak met her wys en middelfinger het V teken naar de her fobij skaatsende mede figuranten.
Één of andere sneuje omhoochfallen regy-asystente pikte her dana derut. Ze brieste her via de megafoan noch wel, onmiddellijk toe, op een toan fan: "Dat mutte jou nyt weer doën meiske, want dan feprutse jou disse hele film"  Se snetterde:  "Dat teken bestond toen, in die tijd nog niet"  
Toen dacht ik: "Sun bosje haar as dy Chris Zeegers hèt, had ok-noch-helemal-niemand in de Hel fan 63. Nou toch...? Miskien ok wel,.....de earste Beatles fens???  I wanna hold your hand!  
Best, mar dan verreweg de meeste voorkeur voor de hâân fan dat meiske met dy rooie muts, sjaal, her prachtige gedateerde jas en nyt te fegeten: "Dy hâân met dat V teken! ....Dèr fiël 'k foar, as 'n blok!"

vrijdag 27 maart 2009

De Gemeente Dit - Dat......

Disse fyts fetelt 't ferhaal van een eigenaar. Een mede-Sneker miskien? ... ik hoop 't nyt? Nou noch 'n onbekende....Disse eigenaar, miskien wel een karpoëler of sù, wie sal't segge, set elke morrn keurig doch zwaar irritant syn fiets - met syn aksaslot en een extra slot fan staaldraad- an een esseboom op 't grasplantsoen in onse openbare rûûmte. Su at jum allemaal siën kenne is der- op noch gin fytich meter afstâân - bij dy rooie bushalte een eindsje ferderop - een keurich netjeze fytsestalling. Plak genoeg dus, foar sun fyts!
Wedde dat sun type eigenaar (sun type mééns) fan sun type fyts met sun type slot, met sun type fytstas en sun type houding, altyd seurt over de Gemeentedit en de Gemeentedat.....'t falt mij altyd weer op, dat dy types hun omgeving amper kenne. Se siën soms de aanwesige (gratis) fassytiteiten niet iëns. Hoe blien ken een mééns (sun type) wése??

Waterpoort filmset

De Waterpoort staat in het teken van de opnamen voor de speelfilm over de Elstedentocht 1963. Een IJsmachine draait al op volle toeren

woensdag 25 maart 2009

Meldpunt overlast


Dit bericht over Sneek las ik fandaach in de Liwarden Krant. Ik hef 't folgende gefaltsje anmelden. Ok om te kieken of 't werkt ja dan nee.
Teugenover 't Garagebedriëf aan de Frittemaleane sit al weken lang een enorm diep fracht-wagen-spoar inne groân van de berm in de sneker openbare rûûmte. Ik siënt elke mòrn en áfent as'k fiets van-en-naar 't Stasjon Sneek Noord.
De feroorsakers binne te beroërd om  't self even te (laten) herstellen. Der mùt even een krâântsje bij komme om de spoaren te slechten en op tevullen met groân. Fefolgens even egaliséére, opnieuw insaaie en klaar is Kees. Al-met-al, en alles rekent (manuur, kraan, aan-en-afvoer groan toch gauw weer een sjoutsje fan 'n slordigge 500 euri's en meer!
So iets wentele je as aansprakelike ondernimmer toch niet af oppe gemiënskap fan Sneek? Toch?

Tibet

Ik bliëf Tibet, de Tibetanen, hun godsdienst en hun cultuur steunen...

dinsdag 24 maart 2009

Mi Rowsu Mijn Roos.

Yeah man, another lovesong for all the lovers in da house. En als je een tuintje in je hart hebt is dit speciaal....voor jou! Mi Rowsu.
Als ik dit hoor wordt ik echt vrolijk: "Laat de lente maar komen"

Geluk zit in kleine en eenvoudige dingen.... een YouTube filmpje uit Suriname op zijn Best

vrijdag 20 maart 2009

Twitter

Het lijkt wel of heel Nederland deze maand de Twitter ontdekt. Sinds de vliegramp op Schiphol, die via Twitter vrijwel vanaf het eerste moment te volgen was, lijkt er geen houden meer aan. Alleen al in de afgelopen week kwamen er duizenden followers bij, waaronder ikzelf. Als nieuwe gebruiker tast nog ik nog wat onwennig het nieuwe medium af. Wat twitter je nou wel en wat niet? En wie zijn interessant om te volgen?
Je houdt van muziek en wilt op de hoogte blijven van de laatste ontdekkingen. Bladen en blogs hebben bijna allemaal een account. Maar ook bandjes bijvoorbeeld. Veel leuker dan de officiële media, die hun Twitter vooral vullen met doorgesluisde RSS-feeds, zijn twitterende invidiuën. Hier schaar ik mezelf onder! Internationale grootheden zijn op Twitter te vinden.Natuurlijk zijn er ook heel veel Nederlandse muzikanten die via Twitter laten weten waar ze mee bezig zijn. Ook leuk om te volgen zijn al die muziekprofessionals met een mening. Journalisten, festivalorganisatoren/gangers, bloggers, noem maar op

woensdag 18 maart 2009

Nieuw Sneek

At je de súdelike ronweg ride vanaf ‘t industrieterrein Houkesloot richting rotonde Sneekermeer fanût ‘t gelyknamige aquaduct aan je rechter side, siën je disse still. Temeenste at je 't siën wille. De meeste lui skeure as wilden met 't fliës nocg foar de ogen en soms noch half slapend, derlangs om op hun werk te kommen. Dy foto maakte ik fanmorren om een-uur-of half-acht. Noch wat froostich en mistich su te siën. Zelf noem ik dit gebietsje aan de Griene dyk altyd Nieuw-Sneek ! Ik was al vroeg op weg naar de viering van de Boomfeestdag van de Gemeente Skarsterlân in Finkebuorren. Ik bin suderekt ferantwoordelik foar de aanlefering fanne strûûken en ‘t in te planten bosperceel. De Gemeente regelt de zaken met de kyndes, de skoalen en alles deromhéne. We stonnen fanafent - as lââninrichtingsproject - weer prominent met een foto op de regioside van de Liwarder Krant. At je der een bitsje op toelegge ken je elke maand wel inne krant kòmme. Soiets is altyd goëd foar 't onderhouen fan netwerken en de publiciteit. Fyne onse opdrachtgevers gouden. Ik sil noch een foto-fefolg make fan myn ferhaal over fanmorren in Finkebuorren.
Wete jum eigeliks wel wèr dat leit??

Finkebuorren

Boomkeplanten fandaach myn ferhaal in beelden:

 

dinsdag 17 maart 2009

Boomfeestdag

Vanmiddag, samen met collega Tsjepke van der Honing van de Gemeente Skarsterlân hard gewerkt om de plantplaats aan de Finkebuorren voor de Boomfeestdag in de Gemeente Skarsterlân in te richten en in gereedheid te brengen. Onderstaand - als blogje voor vandaag - het persbericht, dat ik speciaal voor deze gelegenheid maakte. 
PERSBERICHT Dienst Landelijk gebied
Realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders!

Op woensdag 18 maart 2009 vindt de Nationale Boomfeestdag plaats. Op die dag organiseert de Gemeente Skarsterlân ook haar Regionale Boomfeestdag. Ongeveer 125 kinderen doen er aan mee. Zij zitten in groep 7/8 van OBS ’t Swannestee uit Langweer, OBS De Brêge uit Scharsterbrug, RKBS It Klimmerblêd en PCB De Paedwizer uit Sint Nicolaasga.De plantplaats waar de Skarsterlânse kinderen struiken zullen planten, wordt ter beschikking gesteld door de Landinrichtingscommissie Doniawerstal. Het is een van de zes boslocaties die dit voorjaar worden ingeplant in het kader van landinrichting. Vanwege vergevorderde bestuurlijke overeenstemming over het voorgenomen tracé van het nieuw aan te leggen Knooppunt Joure, wordt één element nabij de Kop van Joure niet beplant.Het klassieke landinrichtingsproject Doniawerstal is breed opgezet. Opdrachtgever van dit project is de Provinsje Fryslân. De uitvoering is in handen van de Dienst Landelijk Gebied. Het project zit in de afrondingsfase.Naast landbouwkundige verbetering zijn o.a. thema’s als natuur en landschap in het plan opgenomen. Er zijn drie nieuwe boerderijen gebouwd en drie bedrijven uit het gebied geplaatst. Door de verkaveling is ongeveer 1140 ha landbouwgrond geruild om grotere huiskavels te maken. Hierdoor zijn de veldkavels verminderd.De natuurgebieden liggen nu beter aaneengesloten. Bestaande natuurgebieden zijn met een oppervlakte van ongeveer 117 ha uitgebreid. Her en der zijn locale stapstenen en -verbindingszones voor de natuur totstandgekomen. De opdrachtgever de Provinsje Fryslân is er trots op, dat op de locaties ’t Noed, Roazebosk, Imasate, Scharsterbrug, de Heide en Legemar in de ruilverkaveling Doniawerstal, maar liefst 35 hectaren voornamelijk loofhoutbos worden aangebracht. In totaal zullen er dit voorjaar circa honderdvijfendertig duizend struiken in de grond worden geplant.

zaterdag 14 maart 2009

Watchman in de zuid-oost

Deze foto over vermeend terrorisme stond vrijdag in de NRC en is gemaakt door Marco Okhuizen/HH. De alerte schrandere(n) zien natuurlijk direct in één oogopslag, wat er uniek is aan deze foto ! Nog een bizarre aktie was de ontruiming van de Heineken Music Hall, waar de band "The Killers" 's avonds geprogrammeerd waren. Achteraf blijkt deze aktie nu een storm in een glas water. Moeilijke keuzes voor beslissers.....maar beslissen is hun keuze, die dit keer (gelukkig) verkeerd uitpakte

Bite Back

Op dinsdagavond 24 maart vindt ‘Bite Back at Breast Cancer’ plaats, een culinair evenement georganiseerd door de internationaal opererende vrijwilligersorganisatie ‘A Sisters Hope’ . Hotel-restaurant Nieuw Hanenburg steunt dit initiatief door naast een substantieel geldbedrag, 25% van de omzet van deze avond beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar borstkanker.
‘A Sister’s Hope’ is een internationale organisatie, die probeert met evenementen het fenomeen borstkanker enerzijds onder de aandacht van het grote publiek te brengen en anderzijds geld in te zamelen voor onderzoek.
Twee keer vol
Rob Hopster, uitbater van Hotel Nieuw Hanenburg aan de Wijde Noorderhorne in Sneek, heeft van dichtbij meegemaakt welke impact deze ziekte op het dagelijkse leven van iemand kan hebben en bedacht zich geen seconde toen hij door de vrijwilligers van ‘A Sisters Hope’ werd benaderd. “Ik heb meteen mijn medewerking toegezegd en stel naast de entreefee , 25% van de omzet van die avond beschikbaar. Ik verdien er zelf geen cent aan. Sterker nog, het kost me alleen maar geld, want mijn mensen moeten wel betaald worden. Alhoewel mijn team, toen ze hoorden wat er de 24e maart gaat gebeuren, onmiddellijk aanbood om die avond voor niets te werken”, aldus Hopster.

vrijdag 13 maart 2009

Mijn commentaar Liwarderweg

In mijn logje, een prikkelend opwarmertje en als schot voor de boeg bedoeld, beloofde ik mijn commentaar te leveren:
Eerst was er dat samenhangende beeld van de weg en de platanen, nu is het kaal. De reactie op mijn weblog van gisteren is er eentje vanuit het gevoel. Een scherpe subjectieve één dimensionale benadering. Een beetje op de man gespeeld. Dat wel. Op de verantwoordelijke wethouder, uitvoerende ambtenaren/aannemers!
Absoluut niet op Jan Bargboer persoonlijk, natuurlijk! Dat weet hij inmiddels ook!
Je kan alles zeggen over die platanen. Slecht ontwikkeld, niet vitaal, exoot, hinderlijke ondiepe wortelgroei, noem maar op. Maar voor mij hoorden die stadsbomen bij de beleving van die straat, zoals ik eerder al zei: "Een samenhangend belevingsbeeld". Inmiddels zestien jaar lang wandelen Renate en ik meerdere keren per week langs de Leeuwarderweg van huis naar de "Stad" vice versa. Het is op zich een straat waar ik van houd. Er wonen daar mensen die wij kennen. We groëte su en make soms 'n praatje as we dèr langs styfele! Zoals we genieten van een mooi gerestaureerd grachtenpand in het centrum of een oude vervallen boerenschuur in het buitengebied, genieten wij ook van dit soort stadsbeelden. Vooral zomers en dan in middag kan de zon daar genadeloos op je giechel schijnen.
Een soort high-noon in Sneek! Dan was er altijd die prettige beschutte schaduwwerking van het bladerdak van de platanen. In de herfst die bladeren... ja, ik geef het toe. Natuurlijk ligt er aan het besluit een gedegen analyse en afweging aan ten grondslag. De communicatie hierover met de buurt was zeer o.k Ik weet ook, dat het grootste deel van de bewoners aan de Liwarderweg er wel mee kan leven. Ik sprak gisteren bewoner (oud Liwarder, wonende op de Liwarderweg) Albert Pasma nog op een verjaardagsfeestje. Hij was heel erg tevreden over de voorbereiding. Maar tegelijkertijd kon hij zich mijn reactie wel voorstellen. Hij heeft ook foto's gemaakt van hoe het was en nu is! Hij staat alles afwegende uiteindelijk achter de keuze en de aanpak van de Gemeente Sneek. De uitvoering van de riolering wordt door de bewoners daar ook in hoge mate gewaardeerd, zo begrijp ik. Tja.....Herplant met de amber. Wat de toekomst brenge moge?, Jan! Ik heb geleerd, dat als je kritiek hebt, je ook een compliment moet geven!
Voilà: Alles afwegende is het natuurlijk een goed en verstandig gemeentelijk besluit. Als volksvertegenwoordiger en bestuurder kun je het toch niet iedereen naar de zin maken. Over de ecologische groene aanpak, over het gehele linie, in onze stad ben ik super enthousiast ! In de vijvers veel rietoevers met mooie natuurlijke vegetatie, hoog water in sloot, waar dat kan, extensief beheer van de grasveldjes, doordachte inrichting van bermen met natuurlijke vormen van waterafvoer etc.
Sjapo! Nou sù!

Kale Bedoëning op de Liwarderweg

Wethouder Jan Bargboer laat der gin gras over groëie, letterlijk òk gin platanen meer langs de kant van de Liwarderweg!! Inpakke en wegwése was disse week syn devies, dat lees ik der sù fanne hele werkfilm "Weg-is-Weg" af. Don't mash around with me! De symboliek van de laan de grandeur, de navelstreng die Sneek verbindt met de Friese hoofdstad, heeft qua uiterlijk een gevoelige deuk opgelopen. Vrijdag-de-dertiende: Weg prachtig laaneffect, weg gesloten boomkronen, weg schaduw in de zomer.......Het beeld en de uitstraling van de Liwarderweg is niet alleen van de bewoners, maar van alle Snekers!

Binnenkort myn kommentaar……..

PICT6062 PICT6063 PICT6064 PICT6065 PICT6066 PICT6067 PICT6068 PICT6069

donderdag 12 maart 2009

Wijngaard

Vanmorgen was ik op bezoek bij de Heidepleats te Sint Nicolaasga. Bij deze pleats tref je een echte wijngaard aan. Op zich niet uniek, maar wel heel bijzonder dat je in de directe omgeving zoiets kan vinden, Het regende en de lucht was grijs, maar k heb toch een paar foto’s gemaakt.  Binnenkort ga ik weer eens kijken. Dan zie je een heel ander beeld.

woensdag 11 maart 2009

Twee Grooten

Eén van mijn favoriete Nederlandse filmacteurs is Rutger Hauer. Onlangs stond een stukje over Rutger in de LC van de hand van Piter van der Veen. Piter licht het doopceel van de jonge Rutger, maar ook de (toneel) achtergronden van de ouders van Rutger. Hij onthult de oorsprong van de tweede naam van de acteur. Een mooi tijdsbeeld. `Dierbere oantinkens` zoals hij ze benoemd in de krant. Klik op het stukje en lees maar.....
Piter zelf was vroeger jarenlang beroepsacteur. Hij had zijn eigen gezelschap 't Lyts Frysk Toaniel. Hij was de opvolger van zijn beroemde (toneel)ouders Barend en Martsje van der Veen. Zijn ouders vertikten het om in de oorlog lid te worden van de zg Kultuurkamer, die door de duitse bezetter was ingesteld.
Zijn vader heft gedurende de oorlog derhalve zijn eigen toneelgezelschap om die reden op!
Over verzet en karakter gesproken...!!! Maar zoals ik al eerder schreef: "Echte helden, getuigen zelden"
Later werd Piter campingbaas op Nieuw Formerum, de camping van het Staatsbosbeheer op Terschelling. Daarnaast deed hij nog teveel om op te noemen. Eerst destijds bij de RONO en later als freelancer bij Omrop Fryslân, en nog weer later zelfs ambtenaar van de burgelijke stand bij de Gemeente Liwarden. In die tijd werkte ik op het provinciaal kantoor van het Staatsbosbeheer te Leeuwarden. Op de Spanjaardslaan. Later in het Landbouwcentrum aan de Tesselschadestraat in Liwarden. In het winterseizoen was Piter altijd werkzaam op het kantoor in Leeuwarden. De camping was dan winterhard gemaakt en de voorbereiding voor de reserveringen voor het volgende kampeerseizoen ging alweer van start. Tijdens onze dagelijkse middagpauzes gingen we vaak samen op pad door de stad. (Op missie... noemden we dat). Kijken op plaatsen in het centrum van de Stad waar de aannemers aan het werk waren (destijds bouw parkeergarage Zaailand). We bespraken onderweg onze dagelijkse sores, het nieuws, de politiek en als het aan ons lag werden die kernraketten toen niet geplaatst.
We waren het als echte rooien altijd roerend met elkaar eens. Wat wil je ook, we stammen uit dezelfde traditie: rood, doopsgezind, blauwe knoop, nivon en ga zo maar door!
Ik bedenk me nu, dat ik een stukje van het doopceel van Piter van der Veen aan het lichten ben........eh, met genoegen moet ik zeggen!

maandag 9 maart 2009

Eigen volk eerst.....

Zaterdagmidag moest ik R. voor familiezaken naar Workum brengen. Zwager Klaas is al geruime tijd vaste lijnrechter (uit en thuis, dat heet tegenwoordig ass. scheidsrechter) bij v.v. Workum 1 en zijn zoon (mijn oomzegger) Gjerryt Klaas Hoekstra (rugnummer 9) heeft sinds kort een vaste basisplaats in het eerste elftal van Workum, dat  getraind wordt door Marco Vlap. Twee echte liefhebbers dus!
Zaterdagmiddag moest de v.v. Workum thuis aantreden tegen DWP uit Sint Jut (Johannesga) Onder de bezielende leiding van scheidsrecht H. Zijlstra uit Tzummarum op het plaatselijke sportpark heb ik de eerste helft van de wedstrijd gezien (lot nr 2246 van het entreebewijs ad € 2,00). Vader en zoon op beeld vastgelegd!
Om een lang verhaal kort te maken, met respect voor iedereen en zonder iemand te kort tedoen zag ik meteen in luttele ogenblikken: "Gjerryt was de beste man van het veld". Waarom? 
1. Hij heeft stijl, hij oogt als een geboren voetballer. 2. Een hoge lange bal paaste hij door op/met zijn borst, loupezuiver, panklaar. Hij is opbouwend en gericht op mede teamgenoten en 3. Zeker niet onbelangrijk, hij scoorde het tweede doelpunt voor v.v.Workum.  De eindstand van de wedstrijd werd uiteindelijk een gelijkspel 2-2
Do I say more? nee, natuurlijk niet! 
Hier laat ik het eerst bij. We horen nog wel meer van Gjerryt Hoeksta!


zondag 8 maart 2009

Simone&Tineke in de Martinikerk in Sneek


Zaterdagavond rond de klok van zeven zag ik op nieuws-site "Grootsneek", de agenda van de De Stichting Culturele Evenementen Martinikerk. Vanavond het optreden van Simonone Lamsma & Tineke Postma. Ik had op de TV al eens gehoord van de talentvolle Tineke Postma uit Heerenveen op het gebied van de Jazz muziek. De naam Simone Lamsma had ik ook wel eens in mijn krant gelezen, maar zegt me niets! Toch stap ik onverwijld op de fiets...en een halfuurtje later word ik welkom geheten in de Martini doorniemand minder dan de gastheer van de SCEM, Albert Pasma.
Vervolgens zat ik al in op één van die houten stoelen met biezenmat vooraan rechts van het podium onder de preekstoel. Een aantal stoelen waren gereserveerd voor het Gemeentebestuur van Sneek, die vanavond vrijwilligers van de Ielannen hadden uitgenodigd voor een cultureel en muzikaal presentje. Na afloop kreeg dit gedenkwwardige gezelschap in het Waltahuis nog een hapje en een drankje aangeboden.
Het programma door Simone Lamsma vond ik prachtig. De uitvoering van de muziek, maar ook om van dichtbij te zien hoe een artiest zich voorbereid op het spelen van een stuk. De concentratie van Simone aan het begin van een stuk, had iets weg van een schaatser, die start op de sprintafstand. Tijdens haar optreden droomde ik soms helemaal weg. Die ambiance drukte het gevoel van die onmogelijke houten stoelen kompleet naar de achtergrond.
Na een geanimeerd gesprek - tijdens de koffiepauze achter de preekstoel, met sneekwatcher Cor Wiersma en echtegenote - kwam het jazzkwartet Tineke Postma.
Je ziet meteen, dat er een stel muzikanten met allure op de bühne komen. Hors categorie, dacht ik na de eerste noten! De bas, de piano, de drums en de saxofoon hebben allemaal als het ware hun eigen muzikale dna, handtekening, of klank zoals u wilt. Absoluut geen overdreven muzikale overkill of egotripperij van Tineke Postma. Het klonk gaaf. Het kwartet speelde de Jazz geconcentreerd en met gevoel. Daar gaat het om!
Zo'n optreden is absoluut niet te vergelijken met het luisteren naar een CD. Tineke Postma is ook absoluut niet te vergelijken met Candy Dulfer. Je fergelyke Obama tot ok niet met B*sh!!!
Tineke speelde oa. het nummer "Yes We Can" van haar laatste in november 2008 in New York opgenomen CD.
Livemuziek heeft en geeft een extra dimensie.
Jammergenoeg applaudiseede het publiek na afloop niet om een toegift. Zou het stijve-rug-kont-en-benen-gevoel daarbij misschien toch een rol hebben gespeeld?
Einde 22:00 uur. Gouden, echt!.....

zaterdag 7 maart 2009

STILL’s MIDDELZEERÛTE

Vanmorgen vroeg heb ik een wandeling gemaakt. Ik koos een deel van het tracé van de Middelzeerûte. Heerlijk het sungazig van Jacob Brandsma in de praktijk gebracht. Toen ik thuis kwam had ik een rooie kop van het zonlicht. Het pad voerde langs mij langs de wijken Stadsfenne, Pasveer en Oudvaart. Prachtig weer om mijn bridgecameraatje FUJIFILM FINEPIX S1000FD eens goed uit te proberen. Onderweg zie ik veel nieuwe bewoners van de wijk de Oudvaart ijverig bezig met hun juist verworven stulpje. Een eindje verderop langs de oever van de Oudvaart zijn mensen en leveranciers druk in de weer met het de inrichting en woonklaar maken van de zojuist opgeleverde herenhuizen.

DSCF0080 DSCF0081 DSCF0082 DSCF0083 DSCF0084 DSCF0086 DSCF0087 DSCF0088

vrijdag 6 maart 2009

Asbest in ruilverkaveling

Bron RTV;Oost

Er komt een onderzoek naar de ruilverkavelingszaak bij het boerenbedrijf van de familie Veldman uit Marshoek-Hoonhorst.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft burgemeester Heidema van Deventer gevraagd om het onderzoek te leiden. De minister wil graag weten of alles is gedaan om de gezondheidsrisico's te beperken. Bij de ruilverkaveling leverde de boer vruchtbare grond in en kreeg daar met asbest vervuilde grond voor terug. Aanleiding voor het onderzoek is een uitzending van tv-programma Netwerk. Daarin werd aandacht besteed de mislukte ruilverkaveling rondom het bedrijf van de familie Veldman. Volgens Netwerk wist de Dienst Landelijk Gebied, die namens de overheid de ruilverkaveling begeleidde, van de asbest maar zweeg erover. Het onderzoek moet in april zijn afgerond.

donderdag 5 maart 2009

Netwerk gisteren

Bron: website Netwerk
Pros uit Boer zoekt vrouw belazerd na ruilverkaveling. Pros Veldman uit Laag-Zuthem, bekend van het programma Boer zoekt vrouw is wat de liefde betreft voorzien. Maar terwijl de camera's de ontluikende liefde tussen Pros en Jolanda filmde, speelde op de achtergrond een drama op de boerderij. Veldman staat met zijn boerenbedrijf aan de rand van de afgrond door een mislukte ruilverkaveling. Bij de ruilverkaveling leverde hij vruchtbare grond in. Met asbest vervuilde grond kreeg hij daarvoor terug.

dinsdag 3 maart 2009

Middagpauze in Liwarden

Workum Liwarden 40 jaar forens

Mulomaat Johan Gorter (WORKUM 1963-1968) reist gisteren veertig jaar met de trein van Workum naar Liwarden. 40 jaar trouwe NS/Arrivaklant! Hij staat vandaag met dit heuchelijke feit in de LC.
Hulde Johan!

maandag 2 maart 2009

Cultuur landschappen

De eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap herken je aan de hand van de mens. Maarten van Rossem presenteert hierover een TV programma (6 afleveringen) voor de NCRV vanaf 5 maart elke donderdag om 19:55 uur op Nederland 2. Kijken dus, donderdag!!! Het programma is bedacht door Jaap Dirkmaat. In de jaren tachtig heb ik veelvuldig met Jaap in Gaasterlân samen gewerkt op het gebied van Faunabescherming. Met name het leefgebied van de Das en de registratie van verkeersslachtoffers werd in Gaasterlân duidelijk -in samenwerking met pionier Anne Gersjes - in beeld gebracht. Jaap was de drijvende en stuwende kracht achter de Vereniging Das&Boom uit Nijmegen. Hij had destijds zeer goede persoonlijke contacten met Drs Neelie Smit-Kroes, de toenmalige Minister van Verkeer&Waterstaat. Indirect heeft Jaap bij veel grote rijkswegenprojecten hierdoor bijzonder veel Fauna(dassen)beschermende maatregelen kunnen bewerkstelligen. Het idee toen en de uitvoering nu van de dassentunnel op 't Noed (Tunnel of Love, naar een Bruce Springsteen-song, omdat Dassemannetjes altijd achter de wijfjes aanzitten) is een rechtstreeks uitvloeisel van de ideeën, die we destijds in het Friese samen met Jaap Dirkmaat hebben bedacht.

De IJsselmeerkust is een cultuurlandschap, dat tot mijn verbeelding spreekt......

zondag 1 maart 2009

Sneker Poëzymiddach

Bekijk de recensie van de Sneker Poëzymiddach in Café Vellinga op de website van Henk van der Veer

 


de foto's van mij in dit album zijn gemaakt door Henk Doevendans/Sneekerinternetkrant