donderdag 27 november 2008

The Wonder of God's Radio

Dit commentaar vond ik op YT, bij een filmpje van Elvis:
"My ex-girlfriend asked me one time: Why did Elvis have to die"?
"I responded by saying because God's radio broke!
Gouden........Kijk & Luister: The King!

Lost in Translation.

Op de website Sneek.Alles van.NL van Wim Walda staat een item over de kerkelijke reactie op het op de markt brengen z.g. Chocolade-Jezus-Poppen.
Onderstaand mijn reactie op dit item met een video van Tom Waits over zijn Chocolate Jesus.
De vertaalmachine van Google slaat woest om zich heen, als hij wordt gevraagd, de engelse tekst van dit liedje van Tom Waits te vertalen. Gouden....lees maar mee!
Een bijzonder hoog I'll see it thru de fingersgehalte!

Niet meer naar de kerk gaan op zondag
Dont get on my knees to pray
Dont kom op mijn knieën om te bidden
Dont memorize the books of the bible
Dont memoriseren van de boeken van de bijbel
I got my own special way
Ik heb mijn eigen speciale manier
Bit I know jesus loves me Bit
Ik weet Jezus houdt van me
Maybe just a little bit more
Misschien net een beetje meer

I fall on my knees every sunday
Ik val op mijn knieën iedere zondag
At zerelda lees candy store
Op zerelda moer snoepwinkel

Well its got to be a chocolate jesus
Nou heb haar als een chocolade-Jezus
Make me feel good inside
Maak me een goed gevoel binnenin
Got to be a chocolate jesus
Heb je als een chocolade-Jezus
Keep me satisfied
Hou mij tevreden

Well I dont want no anna zabba
Nou ik niet willen geen anna zabba
Dont want no almond joy
Dont wil geen amandel vreugde
There aint nothing better
Er is niet niks beters
Suitable for this boy
Geschikt voor deze jongen
Well its the only thing
Wel zijn het enige wat
That can pick me up
Dat kan me pick up
Better than a cup of gold
Beter dan een beker van goud
See only a chocolate jesus
Zie slechts een chocolade-Jezus
Can satisfy my soul
Kan aan mijn ziel

(solo)
When the weather gets rough
Als het weer krijgt ruwe
And its whiskey in the shade
En haar whiskey in de schaduw
Its best to wrap your savior
Haar beste aan uw redder wrap
Up in cellophane
Up in cellofaan
He flows like the big muddy
Hij stromen zoals de grote modderige
But thats ok
Maar dat is ok
Pour him over ice cream
Giet hem over ijs
For a nice parfait
Voor een lekker parfait

Well its got to be a chocolate jesus
Nou heb haar als een chocolade-Jezus
Good enough for me
Goed genoeg voor mij
Got to be a chocolate jesus
Heb je als een chocolade-Jezus
Good enough for me
Goed genoeg voor mij

Well its got to be a chocolate jesus
Nou heb haar als een chocolade-Jezus
Make me feel good inside
Maak me een goed gevoel binnenin
Got to be a chocolate jesus
Heb je als een chocolade-Jezus