donderdag 13 november 2008

Justitie


Vorige week zaterdag blogde ik over de succesvolle opendag van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Antoniûs Ziekenhuis in Sneek. Zoals uit onderstaande waar gebeurde anekdote blijkt, dat niet alle legale röntgenapparatuur binnen onze stadsgrenzen veilig is voor vadertje Staat. Lees dit stukje over een huiveringwekkende justitiële dwaling bij de Praktijk van de kleurrijke Sneker Jacob Brandsma.
De Inspectie Gezondheid Zorg vereerde de Praktijk van Brandsma tot viermaal toe met een bezoek. Ze rapporteerden en deden uiteindelijk aangifte bij Justitie. Je kunt dit overigens zelf in zien via hun website.
Het bedrijf van Jacob Brandsma, OZON Tandzorg valt niet onder behandelingen voorbehouden aan (tand)artsen volgens de wet B.I.G. Deze afkorting staat voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg.
De Inspectie Gezondheidszorg liet Brandsma doorgaan en opvallend genoeg sloten zij niet Brandsma's Praktijk. Zij lieten dat oordeel aan Justitie over. Justitie op haart beurt seponeerde de aangifte, maar bepaalde dat de röntgeninstallatie van de hand gedaan moest worden. Toen dit natuurlijk niet vanzelfsprekend gebeurde, werd er beslag gelegd op het röntgenapparaat. Het apparaat is op 30 september j.l. door drie man van de Politie en twee man van de röntgen technische dienst compleet gedemonteerd en verwijderd.
Mr. Tjalling van der Goot, hotshot advocaat van de Anker en Anker's diende hierop namens Jacob Brandsma een klacht in bij de Rechtbank. Verzocht werd om teruggave van het röntgenapparaat. De Officier van Justitie was kennelijk verbijsterd en stelde de advocaat in het gelijk. Het röntgenapparaat moest terug naar de rechtmatige eigenaar. De Rechter had natuurlijk een makkie en bepaalde daaraanvolgend conform. Na de beroepstermijn, die loopt tot 19 november zal Justitie hoogstwaarschijnlijk niet tegen zichzelf in beroep gaan.
De röntgen technische dienst heeft het röntgenapparaat alvast opgeslagen bij de Dienst der Domeinen in Hoogeveen. Het ziet het ernaar uit dat Brandsma's apparatuur netjes wordt geretourneerd naar zijn Praktijk in Sneek. Diezelfde röntgen technische dienst zal hoogstwaarschijnlijk de installatie, uiteraard gratis aan huis verzorgen......Lache Man! Ergens ook dieptriest natuurlijk!