woensdag 22 oktober 2008

Zelle


De kruitdampen van de succesvol verlopen Kyokushin Karate Waterpoortcup 2008 zijn weer opgetrokken. Dit toernooi heeft inmiddels in de wandelgangen van de Nederlandse karatewereld de status van Open Nederlandse Kampioenschappen. Positieve reacties op het toernooi! Veel aandacht ook in de pers: Leeuwarder Courant, Sneeker Courant , Wijd-en-Zijd, Snekerinternetkrant, Website Alles van Sneek en diverse filmpjes op You Tube. Om niet in een zwart gat te vallen hahaha, ben ik dinsdagavond toegetreden tot het vrijwilligersgilde van het Theater in Sneek. "Voorstander van een nieuw theater in Sneek"!?? Dus......meehelpen in de foyer. Koffie, thee en drankjes inschenken, biertjes tappen en kaartjes scheuren, behoorden gisteravond tot mijn taken."Life is what happens to you while your making other plans" (J.L.) zo lijkt het wel!
[...] Ik kreeg de mogelijkheid om een hele mooie voorstelling te zien in het oude Postkantoor. Tryater acteur Freark Smink als de Leeuwarder dominee Zelle en de slagerszoon uit Workum, Hoite Pruiksma, bespeelden de sneker theatervloer. Hoite was de verantwoordelijke man voor het muzikale gereformeerde sfeertje. Althans zo kwam het in de voorstelling op mij over. Zij vulden elkaar in deze herneming in Sneek heel goed aan. De heren namen mij werkelijk ander-half-uur in de besnijding. Voor mij werd duidelijk, dat ook voor de gereformeerde dominee Zelle de universele waarde van de quote van John Lennon van toepassing is! Of hij er zich echt van bewust was betwijfel ik in hoge mate. Dat liet zijn kennelijk ingewikkelde persoonlijkheidsstructuur niet toe! Ik herinner, vaag mijn (telefonische) ambtelijke contacten met Zelle in de begin jaren tachtig. Deze waren op generlei wijze van godsdienstige aard. Zij hadden betrekking op klachten van derden over vermeende Jachtwet overtredingen van Zelle in de omgeving van Jorwert -Mantgum. Kortgezegd komt het hier op neer en ik citeer: "Zelle schiet op alles wat beweegt en trekt zich niks aan van de regels van weidelijk jagen" Ik heb daar destijds nooit geen chocola van kunnen maken. Zijn handgeschreven brieven over deze aantijgingen waren van dien aard, dat zij mij voor kwamen als omgekeerd evenredig, aan de inhoud en strekking van zijn vijfvoudige zondagse preken, maar dit terzijde!
Zijn imago van gereformeerde-donder-dominee en zijn verre-familie-relatie-tot-Mata Hari waren hem in dit wereldje ook al ver vooruitgegaan......Het was een mooie voorstelling. Ik vind Hoite een klasse muzikant, die mensen op één-of-andere-manier raakt.
Freark als Zelle,:"What can I say"?.....fantastisch! Hij is Ko van Dijk al ver voorbij!.