donderdag 2 oktober 2008

Avondwerk


De tekst " In wiis beslút, sjocht fier foarút" staat boven de deur van de zaal, waarin ik vanavond een bijeenkomst bijwoonde van het gebiedsplatsform Plattelânsprojecten Noord-Oost Friesland. Deze vergadering vond plaats in het gemeentehuis te Ferwert. Dit dorp ligt op luttele afstand van de Waddenkust, veilig achter een omstreden dijk-op-delta-hoogte. Aan deze club ben ik van 1 juli tot 1 december voor drie dagen per week uitgeleend door de Dienst Landelijk Gebied. De projecten die vanavond op de agenda van het platform staan zijn door het bureau plattelânsprojecten voorbereid.
Mijn decor bestaat uit de aanwezigheid van een stel aardige mensen, die een geanimeerde discussie voeren over micro-ondernemingen, projecten in de sfeer van cultuur, recreatie, toerisme en over Het Nationale Landschap. Buiten plenst de regen tegen de thermopane glazen die vernuftig zijn verankerd in kunststof-kozijnen van de naar schatting vijftien jaar geleden gerenoveerde aanbouw, van het overigens historische Gemeentehuis van Ferwerderadiel
Na afloop nam ik - met genoegen- afscheid van het gezelschap en van het donkere-duistere-open-regenachtige-landschap eeuwenlang door de natuur gevormd en door de mens gemodelleerd op de zachte-zilte-zeeklei rond het Ferwertse Gemeentehuis. Ik reed in mijn inmiddels elf jaar oude rode VW TDI turbo-diesel terug langs 's Heeren wegen naar Sneek. Een stad waar ik woon en thuishoor, een stad met een Stadhuis.