vrijdag 22 augustus 2008

Frysk Festival Taal en Teken

Taal en Teken - Sneek en Leeuwarden in het teken van de rijkdom van de taal. Frysk yn Fryslân!
Henk van der Veer in hart en nieren een schrijver en dichter in het Snekers, Johan Veenstra in het Stellingwerf´s en Anita Andriessen bezigt in en buiten ambte Het Bildt´s.
Het zijn prachtige voorbeelden van mooi, rijk schriftelijk en mondeling taalgebruik.
Inderdaad, maar.....vandaag op dit weblog mijn persoonlijke bijdrage aan het Frysk Festival 2008. Een Statement!! Thema: Tòal noch tééken!
Ik draag een geheel eigen teken van rijkdom bij aan het Frysk Festival 2008.
Mijn gedicht in mijn Hylper taal, getiteld 1960.
Op de website Hylper Wòdden zijn nog meer teksten in de Hylper Tòal te vinden.
Het Hylpers is een minderheidstaal in Friesland, die zichtbaar lijdt onder de buitengewone dominantie van de andere talen Frysk en Nederlands.
Het Hylpers, een echte taal, die je ervaart, tenzij je blind en-of doof bent, mag onder geen enkel beding ten onder gaan en uit de Friese cultuur verdwijnen!!
Mijn vers in ´t Hylpers heb ik speciaal voor het Frysk Festival 2008, verpakt in een vormgeving, die past bij dit weblog. Ik wil via dit medium en via mijn gedicht yn Hylper Wòdden de aandacht speciaal vestigen op het behoud van het Hylpers en de minderheidstalen in Fryslân in het algemeen.


Gebruik het pijltje in de rechter bovenhoek!

Kijk op You Tube naar een filmpje waarin ik mijn gedicht 1960 voorlees.

Kijk voor nog meer gedichten en teksten in de Hylper Tòal
op de link website Hylper Wòdden.