woensdag 23 juli 2008

Soap from Hylpen


Deze bagage kist is in het bezit van mijn oudste neef tevens loopmaat en historicus van professie Egbert Jan Brink te Leek (gr) De kist werd gebruikt door Antje Paauw uit Hylpen op het m/s Rotterdam van de Holland-America Lijn, toen zij in 1950 haar zuster Akke Paauw bezocht in Clifton, New Jersey (USA).
Hij heeft deze kist in bezit gekregen via zijn "Ame" IJmkje Smit van de Kooij (1910-2000) uit Hylpen (mijn moeder) en via zijn moeder (mijn zuster) Aagje Smit (1938-1996)......Nóu dúdelik?
Bovenstaande afbeelding staat al een paar maanden, solitair in de sidebar van mijn weblog. Raad eens wat R. onlangs vond, toen ze tussen de oude foto's en andere papieren zocht in één van onze gebruikelijke schoenendozen? Juist... het paspoort van wijlen Mejuffrouw Antje Paauw uit Hylpen. In perfecte staat! Ik heb er direct een digitale scan fan gemaakt! Dit persoonlijke document is ondanks veranderingen/verhuizingen van inboedels van meerdere mensen naar verschillende locaties bewaard gebleven.
Via het nalatenschap van mijn moeder IJmkje van der Kooij - soulmate, alpha-hulp, adviseur, brievenschrijver en mantelzorger-avant-la-lettre van Antje Paauw in de beginjaren vijftig - anno-nu weer in onze familie in Sneek "bovenwater" gekomen.
Via deze grijze Kist, het paspoort en het visum naar de USA in 1950 probeer ik een tipje van de sluier over het leven en werken, de verdere familie en relaties van Mejuffrouw Antje Paauw, op te lichten.
Soap fom Hylpen? Een spoor terug naar 1950 in de USA en naar Hylpen in jaren twintig en dertig van de vorige eeuw! Een volgende keer meer....!