Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit april 18, 2008 weergeven

Een stukje historie van het melkveebedrijf Wigledam in Sneek

De berichtgeving over de historie van de Stad Sneek is veelal gelieerd aan de scheepvaart en stadsgezichten. Publiciteit over historie van de landbouw in Sneek ligt veel minder voor de hand. Toch waren er vroeger binnen de stadsgrenzen vele kleine boerenbedrijven. Ik heb de hand weten te leggen op een stukje "voorname" landbouwgeschiedenis van Sneek. Op de pagina getiteld Fen Fryske Groun staan foto's en bijbehorende teksten over één van de dertien OBW (Oud Burger Weeshuis) boerderijen, thans bekend als de voormalige jeugdherberg de Wigledam.
Ik heb de teksten behorende bij de foto's in het artikel FEN FRYSKE GROUN integraal overgenomen, omdat bij het scannen van de bron veel informatie verloren zou gaan.

Niet ver van Sneek ligt één van de dertien boerderijen van het O.B.W in huur bij den heer B.W. Bosma (Bendiks Walter) Het was ons bekend dat deze boerderij tot de meest moderne in Friesland behoort en daarom hebben wij er eens een kijkje genomen. En werkelijk, zoo zag…