Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit april 17, 2008 weergeven

Wissels

Vanmorgen - samen met enkele n.n.t.n specialisten/enthousiastelingen - in het veld de mogelijkheid tot de aanleg van een dassentunnel onder de Spannenburgerdijk, plaatselijk bekend Het Noed, onderzocht. Deze weg doorsnijdt het foerageergebied van daar levende locale Dassenfamilie(s.) Deze dieren maken gebruik van hun wissels (sporen) bij de trek van en naar hun burchten (bouwen)en naar hun fourageergebied(en) Eén keer in gebruik genomen wissels blijven ze steeds bij herhaling gebruiken, veelal door de reuk herkennen ze hun sporen. Soms nemen ze tientallen jaren oude sporen van hun voorouders, weer opnieuw in gebruik. Fascinerend!
Kunstmatige Dassentunnels zijn een doeltreffend middel om het leefgebied van de Das(sen) weer aantrekkelijk te maken. Deze tunnels (ronde buizen) gemaakt van beton, maar bij voorkeur van staal, worden onder de weg door geperst!
Onze conclusie van het veldbezoek is unaniem: het is op die plek haalbaar/mogelijk. We maken een plan, overleggen nog hier-en daar en …