donderdag 3 april 2008

De Friesche Veefokkerij

Vandaag heb ik de hand weten te leggen op nagenoeg (alle) in twee kaften gebundelde exemplaren van het weekblad "De Friesche Veefokkerij" (bruikleen)Periode 1945-1950
Op zich niets schokkends. Bijzonder en opwindend is wel, dat de oprichter, eindredacteur tevens veekenner en enige medewerker van het blad, de Pake is van R.
Hij richt vlak na de oorlog, op eigen titel en risico een weekblad op over de Friesche Veefokkerij. Zoiets bestond toen nog niet. Tegenwoordig zullen die bladen jongens-en meisjes zeggen:
"We hebben onderzoek gedaan, en er is een markt voor".
Maar Pake Bendiks Walter Bosma (Dictus Bosma) had alleen een neus voor het Fries Stamboekvee en hij kon nog een beetje schrijven ook! Hij wilde na de oorlog zijn opgedane kennis over vee delen met alle Veefokkers in het Friese Gewest. Niet eens zozeer om een bestaan op te bouwen, hoewel.... het blad had zowat direct na verschijning bestaansrecht.
In de beginperiode schrijft hijzelf dit blad vol! Getuige de eerste bladzijde stelt hij (men) zich ten doel van iedere fokveekeuring in ons gewest een kritische verslag te doen. Tal van veefokkers activiteiten vonden destijds (45-50) in en rond Sneek plaats. Later werd het blad ook in Sneek gedrukt, bij drukkerij J.G. de Vries, thans Koninklijk
Zo nu en dan zal ik op mijn blog berichten over de Friesche Veefokkers in deze periode:1945-1950. Hun vee, hun doen en laten en hun (mogelijke)eigenaardigheden in die periode, vlak na de oorlog....en in een tijd voordat ik ben geboren!