Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit januari 11, 2008 weergeven

Het is bijna zover....Union Cup World Karate Championship in Okinawa.

Zwarte band Karateka Peter Smit is op 19 en 20 januari uitgenodigd om deel te nemen aan de Wereld Kampioenschappen Kyokushin Karate Japan. Het gaat om de prestigieuze Union Cup World Karate Championship in Okinawa. Peter doet mee in de categorie lichtgewicht.
Hij vertrekt vanaf Schiphol op dinsdag 15 januari 2008.

Omdat het hier om 100% amateursport gaat en hijzelf zijn reis moet financieren, zoekt hij sponsors voor zijn ticket naar het land van de rijzende zon.
"Alle beetjes helpen"!! laat hij desgevraagd weten. Vandaar, dat ik natuurlijk een bijdrage verleen, mijn weblog hiervoor beschikbaar stel, zijn oproep onderstreep en zijn verzoek doorgeef! Maar niet in de laatste plaats ook omdat ik zijn vader ben.....!
Om u alvast in een stemming van bijzondere goedgevigheid te brengen improviseert Peter speciaal voor u, zorgvuldig gekozen vet dampende hardcore-rock akkoorden op zijn elektrische gitaar! De sound? Welnu.....'t is even wennen......Mar 't hèt òk wèl wàt.


Bio-energie komt steeds dichterbij

Donderdagmorgen (gisteren, dus) heb ik bij wijze van uitnodiging voor een nieuwjaarsbijeenkomst van mijn werkgever DLG een bezoek gebracht aan het Bio-energieproject in Beetsterzwaag. De agrarische natuurvereniging De Âlde Delte levert in dit project via een houtgestookte verbrandingsinstallatie ( 1 MW) duurzame energie aan Revalidatie Friesland en de School Lyndensteyn. De biobrandstof is afkomstig uit de voor Zuidoost Friesland karakteristieke houtwallen en houtsingels. De doelstelling van het project is om met de energie opbrengst van het snoeihout het onderhoud van deze landschapselementen zoveel mogelijk te bekostigen. Op zaterdag 19 januari wordt van 10.00 tot 16.00 uur een open dag wordt georganiseerd. Locatie: Beetsterweg 11, te Beetsterzwaag. Tijdens de open dag worden er rondleidingen gegeven en kan de houtsnipperverbrandingsinstallatie (1 MW) worden bezichtigd.
Tevens zullen er diverse bedrijven met informatiestands aanwezig zijn.Ook zullen er demonstraties worden …