donderdag 10 januari 2008

Boomkeklimmer


Vandaag ontving ik een mailtje van de Sneker CDA Fractievoorzitter Ger Dikhoff. Hiervoor wil ik hem hartelijk bedanken. Hij reageert op mijn kruidig geschreven weblog van 5 januari 2008 over reclame zuilen in de Sneker binnenstad, of eigenlijk net daarbuiten. Inmiddels staat de inhoud van deze email integraal op de site Alles van Sneek. Mij is volstrekt onduidelijk welk punt hij wil maken. In chaotische volzinnen hopt hij van het ene naar het andere onderwerp. Hij haalt zelfs de raadsleden van de grote partijen en de burgemeester van Skarsterlân erbij om het allemaal nog chaotischer en onbegrijpelijker te maken. Op zich kan ik zijn reactie ook wel indenken. Hij is niet gewend om uit onverdachte hoek, eens ongenadige en onversneden standpunten van burgers - via de nieuwe media- over zich heen te krijgen. Hij heeft daar grote moeite mee. Hij zoekt kennelijk daarin zijn eigen(fractie-voorzitters)weg!
Wel is mij duidelijk geworden, dat ik van hem de boom in kan.
Onduidelijk is weer of dat een hoogstam dan wel een laagstam (fruit)boom is? Een naaldboom of een loofhoutboom?
Het blijft ook in 2008 tobben met de helderheid en duidelijkheid van de standpunten en verwensingen van de Sneker Christen Democratische fractievoorzitter. Je weet zo immers nooit waar je aan toe bent! De goede beleidsvoornemens voor 2008 staan in ieder geval niet meer prominent op de website van het Sneker CDA!
Hoe zou dat nu kunnen? [...]werk van Dreumesen van Kabouters of van locale politieke Lichtgewichten?

discussie:OFF.