Doorgaan naar hoofdcontent

Zelle


De kruitdampen van de succesvol verlopen Kyokushin Karate Waterpoortcup 2008 zijn weer opgetrokken. Dit toernooi heeft inmiddels in de wandelgangen van de Nederlandse karatewereld de status van Open Nederlandse Kampioenschappen. Positieve reacties op het toernooi! Veel aandacht ook in de pers: Leeuwarder Courant, Sneeker Courant , Wijd-en-Zijd, Snekerinternetkrant, Website Alles van Sneek en diverse filmpjes op You Tube. Om niet in een zwart gat te vallen hahaha, ben ik dinsdagavond toegetreden tot het vrijwilligersgilde van het Theater in Sneek. "Voorstander van een nieuw theater in Sneek"!?? Dus......meehelpen in de foyer. Koffie, thee en drankjes inschenken, biertjes tappen en kaartjes scheuren, behoorden gisteravond tot mijn taken."Life is what happens to you while your making other plans" (J.L.) zo lijkt het wel!
[...] Ik kreeg de mogelijkheid om een hele mooie voorstelling te zien in het oude Postkantoor. Tryater acteur Freark Smink als de Leeuwarder dominee Zelle en de slagerszoon uit Workum, Hoite Pruiksma, bespeelden de sneker theatervloer. Hoite was de verantwoordelijke man voor het muzikale gereformeerde sfeertje. Althans zo kwam het in de voorstelling op mij over. Zij vulden elkaar in deze herneming in Sneek heel goed aan. De heren namen mij werkelijk ander-half-uur in de besnijding. Voor mij werd duidelijk, dat ook voor de gereformeerde dominee Zelle de universele waarde van de quote van John Lennon van toepassing is! Of hij er zich echt van bewust was betwijfel ik in hoge mate. Dat liet zijn kennelijk ingewikkelde persoonlijkheidsstructuur niet toe! Ik herinner, vaag mijn (telefonische) ambtelijke contacten met Zelle in de begin jaren tachtig. Deze waren op generlei wijze van godsdienstige aard. Zij hadden betrekking op klachten van derden over vermeende Jachtwet overtredingen van Zelle in de omgeving van Jorwert -Mantgum. Kortgezegd komt het hier op neer en ik citeer: "Zelle schiet op alles wat beweegt en trekt zich niks aan van de regels van weidelijk jagen" Ik heb daar destijds nooit geen chocola van kunnen maken. Zijn handgeschreven brieven over deze aantijgingen waren van dien aard, dat zij mij voor kwamen als omgekeerd evenredig, aan de inhoud en strekking van zijn vijfvoudige zondagse preken, maar dit terzijde!
Zijn imago van gereformeerde-donder-dominee en zijn verre-familie-relatie-tot-Mata Hari waren hem in dit wereldje ook al ver vooruitgegaan......Het was een mooie voorstelling. Ik vind Hoite een klasse muzikant, die mensen op één-of-andere-manier raakt.
Freark als Zelle,:"What can I say"?.....fantastisch! Hij is Ko van Dijk al ver voorbij!.

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel