Doorgaan naar hoofdcontent

Web 2.0 in Drachten

Sneek - Ford Mustang voor de kruising Jousterkade, foto uit de heup geschoten!

Dit artikel stond gisteren in de NRC. Ik heb het integraal overgenomen. Web 2.0 vind ik een interessante methode om met doelgroepen te communiceren.
Web 2.0 voor al uw communicatie
Door Marie-José Klaver

Internet Hoe internettechnieken snel hun weg vinden bij overheid en bedrijven

Internet als middel tot communicatie groeit in populariteit. Intern op de werkvloer zowel als extern naar het publiek. Wie niet meedoet, wordt een verliezer.

Smallingerland wil een nieuwe woonwijk bouwen in Opeinde, maar heeft nog geen letter op papier gezet. De Friese gemeente maakt gebruik van internet.

Zo wil Smallingerland de creativiteit van ervaringsdeskundigen, specialisten en toekomstige bewoners via het web bij elkaar brengen.

Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven wordt steeds meer gebruikgemaakt van interactieve toepassingen van internet – We b 2.0 genoemd. Daarbij gaat het om allerhande technieken zoals rss, weblogs, wiki’s (zie: Woordenlijstje) om kennis te delen en interactief te communiceren. Niet alleen om de buitenwereld te consulteren, maar ook om eigen, interne werkprocessen te verbeteren. Via wiki’s kunnen medewerkers samen aan ideeën en projecten werken.

Interne profielensites zorgen ervoor dat collega’s met bepaalde expertises snel te vinden zijn. Rssfeeds zorgen ervoor dat uit verschillende bronnen nieuws over bepaalde thema’s snel en overzichtelijk verzameld kan worden. Via openbare weblogs kunnen bedrijven hun kennis met de buitenwereld delen.

Erwin Blom van The Crowds, het mediabureau dat door Smallingerland in de arm is genomen, heeft wel een verklaring voor de belangstelling voor web 2.0. Bedrijven en overheden waren volgens hem van oudsher gewend „om te zenden”, om hun verhaal met eenrichtingsverkeer naar het publiek te sturen. Met advertenties, reclame en noem maar op. Ze waren niet gewend het gesprek aan te gaan via internet. Aan de andere kant zien ze om zich heen dat alle grote internetsuccessen het publiek centraal stellen. Succesvolle sites als Wikipedia, Flickr, Facebook en YouTube draaien allemaal om de gebruiker, zegt Blom. „Het besef dat het publiek een actieve rol wil spelen bij onderwerpen die belangrijk voor hen zijn, neemt snel toe.”

Web 2.0 speelt daarnaast een groeiende rol bínnen organisaties zelf. Volgens het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Forrester gebruikt 42 procent van de bedrijven in de Verenigde Staten inmiddels Web 2.0-technieken.

Doordat mensen buiten hun werk massaal gebruikmaken van Web 2.0-technieken – van chatten op msn tot samen aan documenten werken bij Google Docs – gaan mensen Web 2.0 als het ware van buiten naar binnen brengen. „Waar mensen thuis mee werken, daarover willen ze ook op het werk b e s ch i k k e n ”, zegt Blom. Kleine bedrijven stappen wegens hun grotere beweeglijkheid hierop makkelijker over dan grote bedrijven.

Andrew McAfee, universitair docent aan de Harvard Business School en de grondlegger van het begrip Enterprise 2.0 – de toepassing van Web 2.0-technieken in het bedrijfsleven – zei onlangs op een congres in Zeist dat de invoering van de nieuwe toepassingen niet gemakkelijk verloopt, maar dat door het gebruik van Web 2.0 de winnaars van de verliezers gescheiden worden. Bedrijven die Web 2.0 inzetten, zullen het volgens McAfee op lange termijn beter doen.

Volgens Forrester, dat onlangs een boek overWeb 2.0 heeft uitgebracht onder de titel Groundswell.

Winning in a world transformed by social technologies, blijkt dat het vooral jonge medewerkers zijn die de nieuwe toepassingen kennen en goed weten te gebruiken. Oudere medewerkers en met name IT-managers zijn vaak sceptisch. Uit een onderzoek van de website CIO.com blijkt dat veel oudere ITmanagers afwijzend staan tegenover Web 2.0-software, omdat ze deze onveilig vinden. Forrester raadt bedrijven daarom aan om duidelijke regels op te stellen voor het gebruik van Web 2.0. Ongeautoriseerd gebruik van Web 2.0- diensten kan ertoe leiden dat het intellectueel eigendom van een organisatie uitlekt via allerlei kanalen, waarschuwt Forrester. Msn, skype, webmaildiensten, filmpjes op YouTube zijn immers geen beveiligde omgevingen.

De tegenstand tegen Web 2.0 wordt niet alleen bepaald door onveiligheid bij verkeerd gebruik. Ook het loslaten van bestaande structuren valt veel managers zwaar. Bij Shell en ING hebben ze geen moeite met het loslaten van oude werkmethoden.

Shell heeft een eigen wiki met 18.000 artikelen. De digitale bedrijfsencyclopedie wordt gebruikt door 40.000 registreerde medewerkers en aangevuld en verbeterd door 1.400 redacteuren.

Ook bij ING wordt enthousiast met Web 2.0-diensten gewerkt.

Medewerkers maken gebruik van weblogs, sociale netwerken, rss en tag clouds om samen te werken aan projecten.

Een bank is misschien niet de meest vernieuwende werkomgeving, zegt Robbert Homburg, management consultant bij YNNO, een adviesbureau voor innovatief werken. „Maar als je gebruik van Web 2.0 niet stimuleert binnen een organisatie gaan mensen er zelf mee aan de slag, met alle beveiligingsrisico’s van dien.” Juist voor internationale organisaties als Shell en ING biedt Web 2.0 veel voordelen, zegt Homburg. Medewerkers in verschillende vestigingen en verschillende landen kunnen makkelijker samenwerken.

Door sociale netwerken en wiki’s heeft men beter zicht op de expertise binnen het bedrijf. Men haalt ook sneller kennis uit de buitenwereld binnen, zegt Homburg. „Dat moet tegenwoordig, anders loop je snel achter op de concurrent.”

Zelf verspreidt hij samen met zijn collega’s zijn kennis via een openbaar toegankelijk groepsweblog waarop de auteurs verslag doen van hun bezoek aan congressen over nieuwe werkmethoden.

Davied van Berlo, projectleider Ambtenaar 2.0 bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, houdt een openbaar weblog bij over Web 2.0 bij de overheid. Hij heeft via ning.com een online gemeenschap opgezet over nieuwe manieren van werken voor ambtenaren. De ‘Ambtenaar 2.0- community’ telt bijna 250 leden. „Met Web 2.0-technieken kun je een virtuele afdeling creëren en samenwerken met mensen van andere directies en ministeries”, zegt Van Berlo. Op het ‘R ij k s web’, het intranet van de overheid dat intradepartementale samenwerking mogelijk maakt, verschijnen ook steeds meer Web 2.0-diensten.

Anja Feijen, werkzaam bij de Directie Personeel & Organisatie Bestuursstaf van het ministerie van Justitie en auteur van het weblog ‘Digitale Evolutie’, vindt dat bij het samenwerken wel voorzichtigheid geboden is. Zij is ervan overtuigd dat de overheid gebruik moet gaan maken van social networking en andere online mogelijkheden. Maar de overheid moet volgens haar ook zorgvuldig zijn. Onderdeel van de zorgvuldigheid is het bewust maken en het ontwikkelen van communicatieve webvaardigheden van ambtenaren. Gegevens van ambtenaren of contacten van ambtenaren mogen niet zomaar op straat terechtkomen. „Sommige beleidsonderwerpen in ontwikke- RS S RSS staat voor Really Simple Syndication (eenvoudige gelijktijdige publicatie). Met deze techniek kunnen nieuwsartikelen, weblogberichten, foto’s en filmpjes gelijktijdig op veel verschillende plaatsen gepubliceerd worden. Geïnteresseerden kunnen zich op RSS feeds abonneren en zo nieuwe berichten naar zich toe halen in een speciaal programma, een RSS reader. RSS zorgt ervoor dat het nieuws naar de gebruiker toekomt.

Tagging Tagging is het toevoegen van trefwoorden die de inhoud beschrijven van informatie (zoals artikelen, weblogberichten, foto’s en films). Getagde informatie is beter vindbaar op internet.

ling liggen nog te gevoelig om direct openbaar te maken”, schrijft Feijen op het weblog Ambtenaar 2.0.

De Friese gemeente Smallingerland is niet bang dat er plannen uitlekken via het web. Alle ideeën voor de nieuwe woonwijk in Opeinde moeten via internet binnenkomen en worden, opdat andere geïnteresseerden erop kunnen voortborduren, in de geest van Web 2.0 meteen openbaar gemaakt.

‘Oudere managers zijn sceptisch’ Onderzoeksbureau Forrester

Woordenlijstje
Tag cloud Een wolk van trefwoorden die laat zien welke thema’s populair zijn. Weblogs en netwerksites creëren vaak zelf een trefwoordenwolk.

Vaak gebruikte tags verschijnen groter en dik gedrukt in beeld. De trefwoorden in een tag cloud zijn aanklikbaar.

Ze leiden naar artikelen, foto’s.

Wiki’s Een wiki is een site over een bepaald onderwerp waar meer mensen tegelijkertijd aan kunnen bijdragen. Sommige wiki’s, zoals Wikipedia, staan open voor iedereen. Andere wiki’s, zoals die van ING of Shell, zijn afgesloten voor buitenstaanders.
De naam wiki is afgeleid van het Hawaïaanse woord wiki dat ‘snel, vlug, beweeglijk’ betekent.

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

For a Limbo Dancer