Doorgaan naar hoofdcontent

Wissels

Vanmorgen - samen met enkele n.n.t.n specialisten/enthousiastelingen - in het veld de mogelijkheid tot de aanleg van een dassentunnel onder de Spannenburgerdijk, plaatselijk bekend Het Noed, onderzocht. Deze weg doorsnijdt het foerageergebied van daar levende locale Dassenfamilie(s.) Deze dieren maken gebruik van hun wissels (sporen) bij de trek van en naar hun burchten (bouwen)en naar hun fourageergebied(en) Eén keer in gebruik genomen wissels blijven ze steeds bij herhaling gebruiken, veelal door de reuk herkennen ze hun sporen. Soms nemen ze tientallen jaren oude sporen van hun voorouders, weer opnieuw in gebruik. Fascinerend!
Kunstmatige Dassentunnels zijn een doeltreffend middel om het leefgebied van de Das(sen) weer aantrekkelijk te maken. Deze tunnels (ronde buizen) gemaakt van beton, maar bij voorkeur van staal, worden onder de weg door geperst!
Onze conclusie van het veldbezoek is unaniem: het is op die plek haalbaar/mogelijk. We maken een plan, overleggen nog hier-en daar en daarna komt de tunnel er. We weten met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat de beoogde Dassenpijp zal worden belopen! We verbinden ter plekke een mooie grote houtwal met een nieuw aan te leggen bos-element aan gene zijde van de weg! Mooi.... om zodoende de natuur een handje te helpen.

Tijdens ons korte veld bezoek zagen we een vers belopen dassenbouw.

Enkele tientallen meters verderop in de Houtwal een buizerdshorst(nest), in diezelfde boom daarboven een roekenest en daar weer boven een prachtige blauwe wolkenlucht, waar we in Fryslân de laatste weken, de copyrights van hebben!!


Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …