Doorgaan naar hoofdcontent

Een stukje historie van het melkveebedrijf Wigledam in Sneek

De berichtgeving over de historie van de Stad Sneek is veelal gelieerd aan de scheepvaart en stadsgezichten. Publiciteit over historie van de landbouw in Sneek ligt veel minder voor de hand. Toch waren er vroeger binnen de stadsgrenzen vele kleine boerenbedrijven. Ik heb de hand weten te leggen op een stukje "voorname" landbouwgeschiedenis van Sneek. Op de pagina getiteld Fen Fryske Groun staan foto's en bijbehorende teksten over één van de dertien OBW (Oud Burger Weeshuis) boerderijen, thans bekend als de voormalige jeugdherberg de Wigledam.
Ik heb de teksten behorende bij de foto's in het artikel FEN FRYSKE GROUN integraal overgenomen, omdat bij het scannen van de bron veel informatie verloren zou gaan.

Niet ver van Sneek ligt één van de dertien boerderijen van het O.B.W in huur bij den heer B.W. Bosma (Bendiks Walter) Het was ons bekend dat deze boerderij tot de meest moderne in Friesland behoort en daarom hebben wij er eens een kijkje genomen. En werkelijk, zoo zagen wij ze zelden. Alvorens naar binnen te gaan, zullen wij beginnen met u 'n foto te bieden van het buitenaanzicht der boerderij.

Een kijkje in de melkkamer. In den hoek de geijser voor warm water, waarmee de bussen gereinigd worden.

Een kijkje in den stal, waar 44 stuks vee gestald staan, t.w. 34 koeien (groot vee) en 10 pinken. Bij iedere plaats ia een automatische drinkwaterbak aangebracht waardoor de beesten zichzelf van water kunnen voorzien.

Een foto van den door den heer Bosma gefokten stier die door H.M. de Koningin werd aangekocht.

Een merkwaardige bepaling van het huurcontract is, dat de boerderij uitsluitend stamboekvee mag houden. Wij geven hier een van de mooiste beesten. Deze koe behaalde niet minder dan elf 1e prijzen.

Dat het veefokken den heer Bosma goed afgaat, daarvan mag zijn kastje met prijzen, dat wij hier afbeelden, getuigen. Begrijpelijkerwijs is den heer B hierop trotsch.

Een andere eigenaardige bepaling van het huurcontract is, dat de gewonnen melk moet worden uitgevent, hetgeen op de hierboven aangegeven wijze geschiedt.

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

For a Limbo Dancer