Doorgaan naar hoofdcontent

Van Houten Repen

Via pagina 12 van de Regio bijlage van de Leeuwarder Courant d.d. maandag 21 april 2008 kwam ik hem na jaren tevergeefs zoeken, op het spoor. Niet internet-zoekmachine Google, maar een foto van Stadsrondleider Cees Drijver, met zijn gevolg, wijst mij tijdens mijn missie in de middagpauze de weg naar de Sint Frederikssteeg bij de Monnikemuurstraat, straten uit een rijke Joodse historie in het prachtige centrum van Liwadden. Eindelijk heb ik hier een identiek exemplaar aan de muur gevonden van de door mij zo fel begeerde Van Houten Repen automaat, die ik in het Hylpers beschrijf in mijn gedicht: 1960. Ik heb er snel een paar beelden van gemaakt. Ik zei het al eerder: "Ik ben een Gelukkig Mensch".
1960.
Hylper Wodden
door Anske Smit.

By Anne Hûûsman
'n nye fiets, 'n gloeilàmpjen
en 'n Hoela-Hoep
By Ruurde Siep 'n àngereit
By van der Schaar
'n pòtla, 'n pènne
en 'n Pinky Pienter bóók.
De Man fàn'e Knàkwòst
by Jelle's Tentjen
Twisken 'n plàkjen kauwgòm.
Jim Silver Kòybòy-plaetjes
'n IJsjen mij Martini
op 't stokjen
foar niks by Janne Trijn.
'n Mingel mòalken
by Catrinus-en-Uûlkje
Oen'e tòag by Kije-en-Lampkje
'n Tjoklat reep
mei tòkke càrmel
fàn binnen
Òp 'e hook
Oen 'e moere
fan'e Swàn,
'n langwèrpigge automòat
mei 'n roende aluminium
dròaiknop oen'e
ròchter kâânt
fòar 'n bittere
Van Houten Reep
foar ´n kwatjen
yn't klepjen oenderyn
Om bòatskip by Ette-Wytske
Of by Harmen Simonides
Yn' e Lu,
Kââldklòmmers
de "Flesse", Loetke, Wiebe
en Jan Valk
By de Blaauwe Lòads
Ryzigge swàtte mànnen
mei tòkke mesjèsteren bróóken
Bypàsjende èchte Yngelse
skèarwòllen truien
Leidse duffels, lòaden mòkkets
de kraig omhaich
tjin'e kèlt en hàdde wynt
kloempen oen
fan Siep en Wytske
De HI 12 en HI 35
Yn 'e Haiven,
jó nâât nei sé
By Wim fàn Hàrmen
Foar't earst 'n bàytjen
mei button-down
en fòar àlle Hylpers
so às yn 'e Skrift
troch Him belàáuwe
't éwigge Libben!Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

Voetbalfeestje op Herfstavond