Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit april, 2008 weergeven

Sneek with a Capitol S.

Gisteravond een mooie Koninginne-nacht concert in de Sneker Stadhuis tuin. Met in een hoofdrol Jan Tekstra, "Soul with a Capitol S". Aan het einde van de avond de handjes nog de lucht in onder leiding Fokko Dam een muzikale Zware Jongen. Vanmiddag trok singer/songwriter/troubadour/entertainer Jelle B uit Dokkum, samen met zijn vader achter de knoppen, aan de touwtjes in de Marktstraat. Iedereen, jong en oud, amuseerde zich kostelijk en volgens mij Jelle B zelf niet het minst!
Wie Jelle nog een keer wil horen/zien en bewonderen kan morgen 1 mei (Hemelvaartsdag) terrecht op Heechspanning.
Tegen een uurtje of zes nog een wijntje weg getikt bij de Walrus op het terras en daarna weer lopend terug naar de Eker. Wat een rust! Vanavond voetbal op TV


De Bollen

Natuurlijk de onvermijdelijke bollen eind april in Noord/Holland......
Trouwens wat "gouden" van de sneker wethouder Jan Bargboer. Hij offert een deel van zijn vrije tijd op en doet dienst als vrijwilliger op het hospitaalschip de Prins Willem Alexander. Naestenliefde wèr àt je wàt àn hèwwe! Sjapo!
Zijn digitale dagelijkse verslag (in delen) van zijn belevenissen aan boord en op reis, kun je lezen op de site Alles van Sneek.


Heen en Weer

Vandaag, samen met R de hele dag gesellich op 'm paed wèst met het Sneker karate gezelschap van Sportclub F & F in het bijzijn van hun eregast van hun internationale Lentekamp, de Japanse Shihan Kazuguki Hasegawa, die morgen weer naar Japan vertrekt. Een mooi begin, eind april van de "mei" vakantie!
We hebben ons kostelijk vermaakt o.a. op de Daik in Volendam. In mijn dagelijkse rondje langs de sneker weblog velden lees ik vanavond, dat de Opregte Sneeker, Henk Doevendans - in zijn stukje- wel erg veel woorden (mijn woorden: o.k. ik geef het toe, lenig geschreven, met een paar eenvoudige taalgrapje(s) en een alliteratie) nodig heeft om het navel starende clubje van o.a. locale bestuurders, politici, kwartiermakers, plannenmakers, ambtenaren en bezwaarschriften-schrijvers, causeurs en wat dies meer zij in de periferie van het Culturele Kwartier Sneek in bescherming te nemen en de hand boven het hoofd te houden. Als het allemaal zo duidelijk en "0pregt" i…

Een Gotspe

[...]Inderdaad Theater Sneek een gotspe (brutaliteit). In 2005 nieuwbouw Theater. In 2008 onder druk "van de straat" verbouw. Om te voorkomen, dat dit logje vandaag een venijnig karakter draagt heb ik er een mild sprookjesalbum van gemaakt. Een digitaal plaatjes boek op You Tube. De muziekkeuze is een "straf" knipoogje naar het actuele amorfe toneelspel rond de hedendaagse plannenmakerij, het stappenplan over de cultuurtempel van de locale de sneker vroedschap. Alle actoren zijn van elkaar afhankelijk, babbelen elkaar na, hebben allen meel in de mond, kòmme elkóar yn'ne lije side óan en natuurlijk, naar buiten, in de pers: "wiens brood men eet wiens woord men spreekt! "
Vervolgens zal het nog steeds bezwaarschriften regenen bij de daadwerkelijke realisatie van het Culturele Kwartier Sneek. Er staan drie bezwaarschrift legers in de schiet houding! Gereed om de afkoop sommen van de Gemeente Sneek (van ons allemaal) te toucheren. Het bouwbudget moet op,…

Good News

Vandaag alleen maar "gouden"nieuws. Veel mensen kregen vandaag een lintje van Beatrix. Harde en noeste werkers. Op mensen zoals zij, draait de maatschappij. Ik licht op mijn weblog K1 vechter Ernesto Hoost uit Hoorn, alias Mister Perfect uit de lijst van 2008 . Hij is vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau! Neem van mij aan, zeer verdiend!!! Ridder had van mij ook gemogen...


Ook "gouden" is, dat de oud inwoner van Sneek, Tineke de Vries vandaag als tweede is geëindigd in de Friese competitie om de Sulveren Skries foar har belutsenheid by in plan foar in ekologyske ferbining tusken de Fluezen en It Swin.
Veertien dagen geleden sprak ik met Tineke de Vries nog in het veld over haar project "Functieverandering" in het kader van particulier natuurbeheer. Tineke gaat een natuurgebied inrichten en beheren. Ze vormt 14 hectare landbouwgrond om naar Natuur! Sjapo Tineke!!


Japans bezoek.

In de sport bijlage van de Leeuwarder Courant van vandaag staat een prachtige actiefoto van een trefzekere sneker karateka Peter Smit (L), gemaakt door Leeuwarder Courant fotograaf Niels Westra.


Van Houten Repen

Via pagina 12 van de Regio bijlage van de Leeuwarder Courant d.d. maandag 21 april 2008 kwam ik hem na jaren tevergeefs zoeken, op het spoor. Niet internet-zoekmachine Google, maar een foto van Stadsrondleider Cees Drijver, met zijn gevolg, wijst mij tijdens mijn missie in de middagpauze de weg naar de Sint Frederikssteeg bij de Monnikemuurstraat, straten uit een rijke Joodse historie in het prachtige centrum van Liwadden. Eindelijk heb ik hier een identiek exemplaar aan de muur gevonden van de door mij zo fel begeerde Van Houten Repen automaat, die ik in het Hylpers beschrijf in mijn gedicht: 1960. Ik heb er snel een paar beelden van gemaakt. Ik zei het al eerder: "Ik ben een Gelukkig Mensch".
1960.
Hylper Wodden
door Anske Smit.
By Anne Hûûsman
'n nye fiets, 'n gloeilàmpjen
en 'n Hoela-Hoep
By Ruurde Siep 'n àngereit
By van der Schaar
'n pòtla, 'n pènne
en 'n Pinky Pienter bóók.
De Man fàn'e Knàkwòst
by Jelle's Tentjen
Twisken 'n …

Applaus

Maandagavond hebben we op de boksclub met zijn allen geapplaudisseerd voor twee clubgenoten en trainingsmaten: Klaas Jansen en Jaap Postma. Twee Sneker granaten, die om ûtens en op de mat, tussen de touwen geen spatje angst tonen. Ware Lefgozers! Niet lullen mar poetsen! Na de partij super sportief, respect voor de sport en de tegenstander ! Diepe buiging. Ik mag ze, my type of Guys!
Hier onder een bericht van Peter Smit, door mij geplakt en geknipt van de website van Sportschool F&F uit Sneek.
Zaterdagavond, 19 april is Klaas Jansen kampioen boksen geworden van de districten Noord-Nederland, Noord-Holland en Oost-Nederland in het zwaargewicht tot 91 kg.
In de voorrondes had klaas al afgerekend met Bastiaan Koops van boksvereniging Assen en Inci Baris van boksvereniging Delfzijl. In de finale te Nieuwegein kwam Klaas Jansen uit tegen de lange bokser Joey Veldhuizen van BSC Amersfoort. Klaas bouwde in de eerste en tweede ronde een grote puntenvoorsprong op. In de derde ronde kreeg K…

PSV Landskampioen 2007-2008

Vorig jaar (op 28 augustus 2007) schreef ik het volgende over PSV en over de nieuwe Burgemeester van Eindhoven......

Vandaag lees ik in de krant, dat Gerrit Braks, voormalig Minister van Landbouw, de nieuwe burgemeester van Eindhoven wordt. Ik heb persoonlijk Gerrit Braks eens ontmoet op een feestje bij zijn zwager H.B. die destijds een collega van mij was bij een onderdeel van het Ministerie, dat inmiddels allang is opgedoekt en terziele is. Ik herinner mij daar Braks als een innemende, gedreven man, die -zoals zowat elke politicus - zichzelf erg belangrijk vindt. Hij bleef als een echte linksbuiten, die verliefd met de bal aan de voet, de achterlijn opzoekt, in het persoonlijk gesprek aan toog en tafel, aan het woord. Ook hem is enig narcisme niet vreemd. Misschien ook op zijn hoede voor onverwachte vragen, wie zal het zeggen?
Braks gaat zich het gehele jaar door voorbereiden op zijn speech ten behoeve het kampioensfeest 2008 van PSV! No doubt about it!!

[...]Nou sù, ...mar dat fan bur…

Geknipt en geplakt for Tibet

20 April 2008
Tibetan Freedom Torch in Amsterdam

Pro-Tibet-activisten hebben bij het Olympisch Stadion in Amsterdam een protestactie gehouden. Twee Tibetaanse hardlopers vertrokken vanaf het stadion met de Tibetaanse Vrijheids Fakkel naar de NDSM-werf, waar het festival Ticket for Tibet wordt gehouden.

De fakkel is op 10 maart in Griekenland aangestoken om aandacht te vragen voor de onderdrukking van de Tibetaanse cultuur in China. Net als de Olympische vlam gaat het vuur de hele wereld over.

Ticket for Tibet wordt voor het derde jaar gehouden. Tijdens het festival zijn er optredens van ondermeer Racoon, Blof, Postman en de Heideroosjes.

foto: Ebbingestraat, Groningen, (pasen) maart 2007.

Een stukje historie van het melkveebedrijf Wigledam in Sneek

De berichtgeving over de historie van de Stad Sneek is veelal gelieerd aan de scheepvaart en stadsgezichten. Publiciteit over historie van de landbouw in Sneek ligt veel minder voor de hand. Toch waren er vroeger binnen de stadsgrenzen vele kleine boerenbedrijven. Ik heb de hand weten te leggen op een stukje "voorname" landbouwgeschiedenis van Sneek. Op de pagina getiteld Fen Fryske Groun staan foto's en bijbehorende teksten over één van de dertien OBW (Oud Burger Weeshuis) boerderijen, thans bekend als de voormalige jeugdherberg de Wigledam.
Ik heb de teksten behorende bij de foto's in het artikel FEN FRYSKE GROUN integraal overgenomen, omdat bij het scannen van de bron veel informatie verloren zou gaan.

Niet ver van Sneek ligt één van de dertien boerderijen van het O.B.W in huur bij den heer B.W. Bosma (Bendiks Walter) Het was ons bekend dat deze boerderij tot de meest moderne in Friesland behoort en daarom hebben wij er eens een kijkje genomen. En werkelijk, zoo zag…

Wissels

Vanmorgen - samen met enkele n.n.t.n specialisten/enthousiastelingen - in het veld de mogelijkheid tot de aanleg van een dassentunnel onder de Spannenburgerdijk, plaatselijk bekend Het Noed, onderzocht. Deze weg doorsnijdt het foerageergebied van daar levende locale Dassenfamilie(s.) Deze dieren maken gebruik van hun wissels (sporen) bij de trek van en naar hun burchten (bouwen)en naar hun fourageergebied(en) Eén keer in gebruik genomen wissels blijven ze steeds bij herhaling gebruiken, veelal door de reuk herkennen ze hun sporen. Soms nemen ze tientallen jaren oude sporen van hun voorouders, weer opnieuw in gebruik. Fascinerend!
Kunstmatige Dassentunnels zijn een doeltreffend middel om het leefgebied van de Das(sen) weer aantrekkelijk te maken. Deze tunnels (ronde buizen) gemaakt van beton, maar bij voorkeur van staal, worden onder de weg door geperst!
Onze conclusie van het veldbezoek is unaniem: het is op die plek haalbaar/mogelijk. We maken een plan, overleggen nog hier-en daar en …

BigBand

Ik kan geen genoeg krijgen van die tape-jes.....Ter ondersteuning van het verzoek van Jan P. Eringa, namens de BBB - Basic Big Band- heden op het weblog van Henk van der Veer, hierbij alvast een onvervalste big-band-warming up voor zondag aanstaande bij het concert van de BBB in de Walrus !


Yn ‘e lijte by de seedyk stiet in húske

De èchte Friese sterren stralen op dit weblog!!

De Diane Ross fan Fryslân, Anneke Douma sjongt....

Yn ‘e lijte by de seedyk stiet in húske.
Op it hiem dêr boartet gol en blier in bern.
In fiskersfrou stiet mei in glimke op har antlit.
Sa nei de grappen fan ‘e lytse boai te sjen.
De boai hâld op fan boartsjen en giet nei de dyk ta.
In fiskersboat fart yn ‘e fierte him foarby.
“Oh mem as ‘k letter grut bin mei ‘k dan ek nei see ta?”
En by har antwurd rûst de see syn melodij.

Ref.
As ik sa’n skipke driuwen sjoch dêr oer de weagen.
Dan is it krekt as lûkt in dream oan my foarby.
Ik sjoch dyn heit noch wer as skipper foar myn eagen.
En tink dan “Nee, myn jonkje, ik sil weidzj’ oer dy”.
De see hat ienris dochs syn offer fan my nommen.
No bin ‘k allinnich en no freegje ik oan dy.
Bliuw by dyn mem, myn jonge, en gean net nei see ta.
Dan sil ik grif myn boaike altyd weidzj’ oer dy.

Yn ‘e lijte by de seedyk stiet in húske.
En de mem dy sit allinnich foar it rút.
De lytse boai is grut en fart no oer de weagen.
En nei…

Rotterdam Marathon

Het verslag van mijn oud-collega bij DLG en mede-runner Wim Eizenga ut Liwadden, maar geboren en getogen in Sneek.
Hij was bij The Best of the Rest in Rotterdam! Startnummer 12132van de Fortis Marathon Rotterdam op 13 april 2008.
Na 3 maand training is het dan eindelijk zover. Op zaterdag middag vertrekken we
met 15 personen verdeeld over 2 busjes richting Dordrecht waar André de overnachting
voor ons geregeld heeft. Na de bagage in de sporthal gedropt te hebben gaan we direct
door naar Rotterdam om de startnummers te halen. Daarna met metro en busjes weer terug
naar Dordrecht. Slaapplekken inrichten en luchtbedden opblazen ect. ’s Avonds eten bij een
pizzeria in Dordrecht. De volgende morgen D-day iedereen is gespannen behalve Hessel.
We vertrekken om half negen naar Rotterdam. Ook hier heeft André weer gezorgd dat we de
busjes op loopafstand naar de start kunnen parkeren. Op de Coolsingel is het al een drukte van
belang. Hier treffen we Aafke, Folkert, Willy, Julius en Simon die allemaal een …

The Bridge

Montage-foto van de brug over de Sint Nieksterfeart, oplevering in april 2008. Deze brug verbindt de huiskavel met de veldkavel van een groot melkveebedrijf. Natuurlijk is er voor elke gebeurtenis een titel van een pop-song!
Vanmiddag ga ik naar onze Weissensee reünie, die bij Auke thuis in Slochteren wordt gehouden. We vieren en herdenken vandaag, dat we foar de wyn allegèr hurdriders binne !!
Vanmorgen gekeken naar de sport-happenings in Europa, dit weekend! Wat een schitterende finale's in de marathons van London en Rotterdam. Inspirerend!
Ik hoorde, dat Omrop Fryslân morgenavond langskomt op de boksclub F&F aan de Marktstraat. Ze zullen opnamen maken van Berry van de Markt en Jaap Postma. Deze jongens doen het momenteel erg goed in de wedstrijden!de lu (Leugenbank)

Vandaag in de LC een item over leugenbanken. Een foto uit de LC van 9 mei 1959 van de leugenbank in Hylpen met vijf mannen en één vrouw, v.l.n.r Anon, Jetze Gerlsma, Ige Vlieger, Anon, Teake Deinum en Anon, gemaakt om 18:00 uur zoals de "Easter" onverbiddelijk aangeeft.

De foto van de Hylpers in 1959 (ze staan allen voor de plaatselijke historische Leugenbank, omdat het buiten warmer is als binnen. De aanwezige zonnestralen in de maand mei, pak je 's avonds zo rond de klok van zessen nog even mee, niet waar!!?)

Dit tape-je is één van mijn sfeerbeelden van de Lu uit de sixties!

Tine Reymer - Feest

Vrijdagavond getraind op de oude vuilstort olv de bezielende leiding van trainer/runner Ton van der Markt. Daarna, op de bank en kijken naar België 1 en op Canvas zag ik dit, Prachtig, ook de trompet!
Feest, tekst/muziek van Thé Lau!

Muziek Mozaïque Mozambique

Momenteel wordt in Rotterdam het Motel Mozaïque gehouden. Op dit kunst-festival treden ook muzikanten op uit de periferie van de pop-en folkmuziek.
Op dit tape-je staan Mozaïque-festival-namen:


In de LC van vandaag staat een stuk over een muziekzender RAM FM in Ramallah, die in hun studio een tekst aan de muur hebben van Plato die gaat over over de betekenis van muziek in de maatschappij:
"Music is a moral Law. It gives Soul to the Universe, Wings to the Mind, Flight to the Imagination and Charm en Gaiety to Life and everything"


Mozambique, lijkt op mozaïque Ik heb altijd gedacht, dat Dylan over Afrika zong, maar daar ben ik niet meer zo zeker van! 't kan ook wel een of ander vakantie-resort in Amerika zijn.

The sunny sky is aqua blue
And all the couples dancing cheek to cheek.
It's very nice to stay a week or two.

There's lots of pretty girls in Mozambique
And plenty time for good romance
And everybody likes to stop and speak
To give the special one you seek a chance
Or m…

Dotterbloem

Ze waren me nog helemaal niet opgevallen in onze tuin, daar aan de waterkant.....Dotterbloemen! Geel.......Coldplay!
Yellow
Look at the stars,
Look how they shine for you,
And everything you do,
Yeah they were all yellow,

I came along
I wrote a song for you
And all the things you do
And it was called yellow

So then I took my turn
Oh all the things I've done
And it was all yellow

Your skin
Oh yeah your skin and bones
Turn into something beautiful
D'you know you know I love you so
You know I love you so

I swam across
I jumped across for you
Oh all the things you do
Cause you were all yellow

I drew a line
I drew a line for you
Oh what a thing to do
And it was all yellow

Your skin
Oh yeah your skin and bones
Turn into something beautiful
D'you know for you i bleed myself dry
For you i bleed myself dry

Its true look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine
look at the stars look how they shine for you

Boet

Als je vanaf Sneek, secondair Lemmer binnen rijdt zie je dit fraaie exemplaar niet ver van de weg gelegen. Een soort-van-schaapskooi: Mooi van de lelijkheid! Absoluut geen verrommeling van Nederland! Een Minister die dit in het landschap wil uitbannen is knetter!
Een boet is een Westfriese benaming voor een schuur of bijschuur. Van oorsprong werd er met boet alleen een houten schuur of bijschuur bedoeld. Vaak duidt men aan schuren of bijschuren die van een kleine vorm zijn maar eigenlijk bedoelde men alle schuren, dit was van voor de komst van het algemene gebruik van de grotere bedrijfsschuren en loodsen. De aanduiding komt voor in het noordelijk deel van Noord-Holland.
geraadpleegde bron:Wikipedia

A7 Geeuw Aquaduct

Gister(na)middag in de cooling-down op de fiets nog een paar beelden gemaakt de blanco grijze betonnen "muurtjes" van het A-7 Geeuw Aquaduct. Het kunstwerk staat nog in de steigers!


De Sneker graffiti-kunstenaars bereiden zich alvast voor en oefenen voor een op-pimp-beurt van het A7 Geeuw Aquaduct!De Ronde van Wymbritseradiel

Foto: Heroisme
Vanmorgen verschillende dvd's met een f*cking error gebrand. Ik wil een via Utorrent gedownloade concert-video van Amy Winhouse op dvd branden en op mijn huiskamer apparaat afspelen. Goeie zangeres die Amy, een aanrader! Alle brandpogingen mislukten vanmorgen. Ik kan weer opnieuw een spindle van die dvd schijven gaan kopen. Het duizelt in mijn hoofd van alle soorten DVD formaten. Wat is compatibele en wat niet? Gelukkig komt er een standaard. R. zegt:"Er is vanmiddag ook een loop van de AV Horror, die start op het sportpark Schuttersveld". De Ronde van Wymbritseradiel! Daar kun je veel beter aan mee doen! Uit een vluchtige blik op het Sneker hardloop weblog Heroïsme blijkt, dat de start al om 13:00 uur is. Ik haast me, doe mijn loopschoenen aan en hijs me in mijn hardlooptenue (korte broek, ja, ja!) en besluit mee te doen aan de 10 km. Een loop van Sneek-Folsgare v.v. Om een lang verhaal kort te houden "Ik heb meegedaan en 't is mij vanmiddag p…

Reewildtelling Gaasterland

Dit weekeinde vindt in Gaasterland e.o. de jaarlijkse traditionele Reewildtelling plaats. Op vrijdagavond, zaterdagmorgen en zaterdagavond wordt er door een vaste groep vrijwilligers in verschillende telgebieden geteld. Deze telling wordt georganiseerd door de plaatselijke wildbeheereenheid onder leiding van reewildspecialist Anne Gersjes uit Ruigahuizen. De tellers komen uit alle lagen van het heterogene natuurbeschermingswereldje. Zelfs een locale reewildtelling met de status: betrouwbaar, degelijk en solide kan alleen maar plaats vinden op basis van een Poldermodel!
In de Gaasterlandse Bosken en Greiden leven naar schatting zo´n 250 a 300 reeën. Het reeënbestand blijkt al jaren redelijk stabiel. De tellingen wijzen ook in die richting. Het resultaat van de telling is niet een exact aantal reeën. Tijdens de telling zie je nooit alle reeën tegelijk buiten. Er blijven altijd dieren in de dekking. Mogelijke dubbeltellingen worden er later, in de analyse van de gegevens, uit gehaald. Da…