Doorgaan naar hoofdcontent

1960


Geinspireert door het satijnen-poëzie-bombardement van gisteren, bedacht ik me vannacht deze Hylper Wodden.
Ik heb ze vanmiddag opgeschreven, en nog een beetje bijgeschaafd......

By Anne Hûûsman
'n Hoela Hoep
By Ruurde Siep 'n àngereit
By van der Schaar
'n pòtla, 'n pènne
en 'n Pinky Pienter book.
De Man fàn'e Knàkwòst
by Jelle's Tentjen
Twisken 'n plàkjen kauwgòm.
Jim Silver Kòybòy-plaetjes
'n IJsjen mij Martini
op 't stokjen
foar niks by Janne Trijn.
'n Mingel mòalken
by Catrinus-en-Uûlkje
Oen'e tòag by Kije-en-Lampkje
'n Tjoklat reep
mei tòkke càrmel
fàn binnen
Òp 'e hook
Oen 'e moere
fan'e Swàn,
'n langwèrpigge automòat
mei 'n roende aluminium
dròaiknop oen'e
ròchter kâânt
fòar 'n bittere
Van Houten Reep
foar ´n kwatjen
yn't klepjen oenderyn
Om bòatskip by Ette-Wytske
Of by Harmen Simonides
Yn' e Lu,
Kââldklòmmers
de "Flesse", Loetke, Wiebe
en Jan Valk
By de Blaauwe Lòads
Ryzigge swàtte mànnen
mei tòkke mesjèsteren bróóken
Bypàsjende èchte Yngelse
skèarwòllen truien
Leidse duffels, lòaden mòkkets
de kraig omhaich
tjin'e kèlt en hàdde wynt
kloempen oen
fan Siep en Wytske
De HI 12 en HI 35
Yn 'e Haiven,
jó nâât nei sé
By Wim fàn Hàrmen
Foar't earst 'n bàytjen
mei button-down
en fòar àlle Hylpers
so às yn 'e Skrift
troch Him belàáuwe
't éwigge Libben!

Anske Smit

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Voetbalfeestje op Herfstavond

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's en waarden zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel