Doorgaan naar hoofdcontent

Bio-energie komt steeds dichterbij

Donderdagmorgen (gisteren, dus) heb ik bij wijze van uitnodiging voor een nieuwjaarsbijeenkomst van mijn werkgever DLG een bezoek gebracht aan het Bio-energieproject in Beetsterzwaag. De agrarische natuurvereniging De Âlde Delte levert in dit project via een houtgestookte verbrandingsinstallatie ( 1 MW) duurzame energie aan Revalidatie Friesland en de School Lyndensteyn.
De biobrandstof is afkomstig uit de voor Zuidoost Friesland karakteristieke houtwallen en houtsingels. De doelstelling van het project is om met de energie opbrengst van het snoeihout het onderhoud van deze landschapselementen zoveel mogelijk te bekostigen.
Op zaterdag 19 januari wordt van 10.00 tot 16.00 uur een open dag wordt georganiseerd. Locatie: Beetsterweg 11, te Beetsterzwaag.
Tijdens de open dag worden er rondleidingen gegeven en kan de houtsnipperverbrandingsinstallatie (1 MW) worden bezichtigd.
Tevens zullen er diverse bedrijven met informatiestands aanwezig zijn.Ook zullen er demonstraties worden gehouden met een grote houtversnipperaar.Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

Voetbalfeestje op Herfstavond