Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit december 13, 2007 weergeven

Polders in ZW Fryslân

Vanmorgen voor het eerst deze winter, echt de ramen van mijn rode VW Golf TDI stevig moeten krabben. De gehele dag "buiten, in het veld" gewerkt. 's Morgens, samen met kadaster-collega, de ligging van een klein stukje Butlân langs het Tjeukemeer in de Doniaga-en Follega Polder beoordeeld en de toekomstige beheer en (natuur)functie met de eigenaar besproken. 's Middags samen met Wetterskip collega aan het waterpassen (ik de baak, hij het waterpastoestel) in de Boarnsweachsterpolder gelegen onder Langweer. Het doel hier was om in overleg met de eigenaar, een maatschap melkveehouderij, de waterpeilen en de drooglegging van de huispercelen opnieuw te bepalen. Het Wetterskip kan na overeenstemming, een peilbesluit voorbereiden. De provinsje Fryslân neemt het formele besluit. Daarna kan de inrichting (dammen, stuwen, duikers, sloten in de polder zijn beslag krijgen. Vervolgens nog twee waterbeheersings-technische zaken nabij het dorp Scharsterbrug bekeken en beoordeeld.…