woensdag 14 november 2007

De schat tussen IJsselmeer en Waddenzee


Gisteren zag ik naar het actualiteiten programma een vandaag op de TV. De tijd van uitzending is zo rond etenstijd. Ik denk dat velen daarom dit programma niet hebben gezien. Een van de nieuws onderwerpen ging over het winnen van duurzame energie. Eerder dan de trend van die Al-Gore film over het opwarmen van de aarde, pik ik graag belangrijke mijlpalen op, voor de opvijzeling van mijn algemene ontwikkeling over duurzame energie. In een vandaag presenteerde - onze Stadgenoot- en woordvoerder, de heer Gerard Schouten, van het bedrijf redstack een bijzonder opmerkelijk plan om een geheel nieuw soort elektriciteitscentrale te bouwen op of aan de Afsluitdijk. De kerngedachte achter een dergelijk type centrale is: wanneer een debiet (stroom) van 1 m3 /seconde zoet water gemengd wordt met zeewater, is daaruit ongeveer 1 MW elektriciteit te winnen.
De spui stroom vanuit het IJsselmeer richting de Waddenzee, is namelijk minimaal 200 m³/seconde. Dit betekent dat een dergelijke installatie op de Afsluitdijk een capaciteit van ongeveer 200 MW kan bedragen.
Deze 200MW is voldoende voor al het huishoudelijke elektriciteitsgebruik van de 3 noordelijke provincies.
Theoretisch kan er in Nederland 3000 MW worden gewonnen. In de praktijk zou dit betekenen dat er ongeveer 10% van het nationale elektriciteitsverbruik met de R.E.D.-technologie opgewekt kan worden.
Wanneer dit plan het laboratorium uiteindelijk ontgroeid en werkelijkheid gaat worden, dan is er sprake van een bijzonder hoopgevende substantiële bijdrage aan het nationale elektriciteit verbruik. Je kan gerust stellen, dat hier sprake is van een spectaculaire doorbraak. Dat is positief nieuws met een Sneker sausje!