Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit november 6, 2007 weergeven

Aanbesteding

Op 4 oktober maakte ik melding op dit weblog van ene openbare aanbesteding op de aanbestedingskalender, op het internet, te houden op 6 november 2007. Welnu, vandaag was het zover. Om 14.00 uur werd de traditionele melkbus waarin de inschrijvingsbiljetten waren verzameld, onder het toeziend oog van de aannemers, die inschreven, in het Landbouwcentrum in Leeuwarden geopend. De inschrijvingsbiljetten met betrekking tot de bouw van een betonnen brug met damwand over de Sint Niekstervaart, werden na opening door DLG gecontroleerd op de noodzakelijke toegevoegde bescheiden en voorgelezen. Alles strikt volgens protocol! Hoezo-vrije-markt-model??
Nadat alle enveloppen met de noodzakelijke bescheiden waren geopend bleek, dat het bedrijf Haarsma uit Tjerkwerd de laagste inschrijver was. Zijn collega aannemers wensten hem onmiddellijk van harte proficiat met het behaalde resultaat.
Strikt formeel moet de opdrachtgever:Dienst Landelijk Gebied, het werk nog gunnen. De aannemer staat in de startblok…