zaterdag 3 november 2007

Theunis Piersma

In de Leeuwarder Courant van gisteren 2 november lees ik, dat ondernemer Jos Paques uit Balk is benoemd door minister Cramer in een adviescommissie voor het Waddenfonds. Dit fonds geeft in twintig jaar 800 miljoen uit als compensatie voor de winning van delfstoffen in de Waddenzee. Deze adviescommissie kijkt nog naar de inhoud van projecten, waarbij de economie en de ecologie in het Waddengebied wordt versterkt.
Volgens mij zijn deze begrippen economie en ecologie bij zo´n volstrekt uniek natuurgebied als de Waddenzee op zijn zachts gezegd, onverenigbaar. De 800 miljoen (de schotel linzen....van het vorige Kabinet) als een compensatie voor de gaswinning, die op zich al hoofdzakelijk een economisch doel dient, moet volgens mij uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de versterking van ecologisch aspecten in de Waddenzee. Daarom vind ik de benoeming van ondernemer Jos Paques uit gaasterlandse Balk - afgezien van zijn ongetwijfeld uitstekende verdiensten op milieugebied- in deze adviescommissie absoluut niet voor de hand liggend.
Ik heb een andere, betere kandidaat op het oog! Ook een Friese-Suud-West-Hoeker. Een Topper, om in het Henk van der Veer jargon te spreken.
Bioloog Theunis Piersma uit Gaast. Hoogleraar dier ecologie aan de Universiteit Groningen, Onderzoeksleider Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Winnaar van een reeks academische prijzen. Winnaar de van de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs voor natuurbehoud. Ga zo maar door!! Zijn fascinatie voor het leven op de Wadden gaat gepaard met grote frustratie. Hij weet als geen ander hoe dit bijzondere natuurgebied naar de knoppen aan het gaan is. Hij zet zich zo veel mogelijk in voor de bescherming van de Waddenzee. Zijn pogingen werpen weinig vruchten af. Economische belangen blijken sterker dan de waardering voor de natuur.
In de VPRO gids nummer. 44 van deze week vraagt hij zich vertwijfeld af :
"Economie hoeft toch niet ten koste te gaan van alles"
. "Die onverschilligheid vreet aan me!"
Kijk voor een nadere kennismaking met Theunis Piersma zondagavond van 18.15 uur 19.00 uur naar Nederland 2. Het Uur van de Wolf.