Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit november 3, 2007 weergeven

Theunis Piersma

In de Leeuwarder Courant van gisteren 2 november lees ik, dat ondernemer Jos Paques uit Balk is benoemd door minister Cramer in een adviescommissie voor het Waddenfonds. Dit fonds geeft in twintig jaar 800 miljoen uit als compensatie voor de winning van delfstoffen in de Waddenzee. Deze adviescommissie kijkt nog naar de inhoud van projecten, waarbij de economie en de ecologie in het Waddengebied wordt versterkt.
Volgens mij zijn deze begrippen economie en ecologie bij zo´n volstrekt uniek natuurgebied als de Waddenzee op zijn zachts gezegd, onverenigbaar. De 800 miljoen (de schotel linzen....van het vorige Kabinet) als een compensatie voor de gaswinning, die op zich al hoofdzakelijk een economisch doel dient, moet volgens mij uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de versterking van ecologisch aspecten in de Waddenzee. Daarom vind ik de benoeming van ondernemer Jos Paques uit gaasterlandse Balk - afgezien van zijn ongetwijfeld uitstekende verdiensten op milieugebied- in deze …