donderdag 27 september 2007

Monster Loch Sneek

Het Monster van Loch Ness is een wezen dat volgens de legende zou leven in Loch Ness, een groot, diep meer in Schotland.
Het monster wordt ook wel Nessie genoemd. Er bestaan vele vage en onduidelijke foto's van het monster, maar zijn bestaan is nooit duidelijk aangetoond. Er bestaan verschillende theorieën over het monster.

Sommige mensen denken dat Nessie een (geëvolueerde versie van) een plesiosauriër is die zich in Loch Ness gevestigd heeft. Eén nessie zou het natuurlijk geen 65 miljoen jaar volhouden om zich te laten zien aan de mens, dus zouden ze zich in stand hebben moeten houden met een waarschijnlijk kleine populatie.
Of Nessie bestaat zal waarschijnlijk nooit bewezen worden. Wel valt te achterhalen waar het idee achter het monster van Loch Ness vandaan komt, namelijk van de legende over het Ness-monster en Sint-Columba. Het mensenetende Ness-monster leefde vroeger in de rivier de Ness, maar werd 500 na Christus verjaagd door Sint-Columba. Het had een onfortuinlijke man met de naam Lugneus Mocumin aangevallen, waarop de aanwezige Sint-Columba een kruis ophief en in de naam van God sprak: “Tot hier en niet verder! Raak de man niet aan! Ga onmiddellijk weg!” Het monster trok zich terug in de diepten van Loch Ness. Lugneus overleefde het voorval en de mensen die aanwezig waren bekeerden zich onmiddellijk tot het christendom.

Via via kreeg ik deze video in handen van een voor mij totaal onbekend wezen. Het doet me denken aan het Monster van Loch Ness. Eerst geloofde ik mijn ogen niet! Maar dit filmpje is bijzonder overtuigend en spreek echt boekdelen! Naar ik heb horen verluiden is deze opname gemaakt in het water van de Zwette, deeluitmakende van het stukje recent aangelegde Middelzeeroute tussen Sneek en Scharnegoutum. In de volksmond genaamd "het Panama-Kanaal van Sneek". Waarschijnlijk zo ongeveer ter hoogte van het Zwettebos. Een bevriende duitse paleontoloog, die dit materiaal aanschouwde was sprakeloos! Hij hapte naar adem en verslikte zich bijna, bij het zien van deze beelden van dit unieke wezen. Eenmaal bijgekomen van de emotie, was hij bijzonder verwonderd over de vreemde kinderlijke-klinkende achtergrondgeluiden. Hij heeft mij verzekerd, dat het echt om een prehistorisch wezen gaat. Een cryptozoölogisch dier, geen twijfel mogelijk! Misschien tot stand gekomen door een semi-actieve-dna-mutatie, tijdens het graafwerkzaamheden van de Middelseeroute? Op de achtergrond hoor je enkele juviniele exemplaren van dit wezen quasi-kindelijke-homo-sapiens geluiden produceren. "Wezens, die omgevingsgeluiden immiteren" "Zoiets komt wel vaker voor in de natuur" "Apen in de natuur nabij urbane elementen schijnen dit immitatie-gedrag ook te vertonen!" aldus een zeer opgewonden heer drs.G.Rap, paleontoloog in ruste aan het voormalig Neder-Duits Instituut in Kurzburg.

videogeraadpleegde bron:wikkipedia