dinsdag 1 mei 2007

Johannes Calvijn & Karl Heinrich Marx.

Klik voor Mr. Roadhouse himself:Jan van der Heide, The Drummer of the Band. De heren van Roadhouse maakten - onder grote publieke belangstelling- het Kleinzand te Sneek, op Koninginnedag onveilig met hun Pitbull Blues.

Vanmiddag las ik op mijn werk het een-mei-log van HvdV. Hij blijft mij verbazen! De integrale tekst van het socialistisch strijdlied de internationale, opgeschreven in het log van een rechtgeaarde calvijnist! Mooi!
Ik geef vandaag 1 mei, de dag van de internationale solidariteit, de voorkeur aan de morderne tekst van caberetier Jaap van de Merve uit 1971. Zo modern is dat nu ook weer niet........maar wel actueel!


De moderne Internationale

Hé jôh, ze houden je eronder
Hé jôh, ze houden je tekort
Te gek en 't is dan ook geen wonder
Dat dat niet meer genomen wordt
Nemen wij die maffe troep te grazen
Wij met z'n allen, doe mee, sta op!
Je kunt de zaak nooit op gaan blazen
Allenig met je dolle kop

Nu is 't uit niet meer dralen Zet je schrap, nog één ruk
En de Internationale Brengt alle mensen geluk (2x)

Van hogerhand valt niks te hopen
Van god van vorst of hoge piet
Als wij de zooi niet gingen slopen
Dan gebeurde het gewoonweg niet
Altijd zijn wij gewiekst bestolen
En zijn ons oren aangenaaid
Het wordt tijd dat nou eens onverholen
De rollen worden omgedraaid

De staat dient om ons klein te houden
De wet is net een hoge hoed
De rechter tovert uit zijn mouwen
Wat de rijkdom het best voldoet
Trek ze af die zevige gezichten
Elk mens is even goed als slecht
Die rechten eist heeft ook z'n plichten
En wie zijn plicht doet die heeft recht

De grootmogollen der bedrijven
ontdaan van macht en kapitaal
staan in hun hemd bij al hun wijven:
Naakte jakhalzen, allemaal!
In de kluizen van die bandieten
wordt de vrucht van ons werk vertopt.
Hoog tijd, dat je die parasieten
hun vuile buit de zak uit klopt.

De kroon probeert ons aan te praten:
"Een wrede vijand op de loer!
Alaaarm! Kanonnen en soldaten..."
't is niet waar! 't is geouwehoer!
Als die kannibalen ons bezweren:
"Strijdt heldhaftig tot in 't graf",
knal dan (voor we deserteren)
op onze generale staf

Kom werkers, denkers, kunstenaren,
wij zijn de klup die 't werk verzet.
Wij zullen 't met mekaar wel klaren?
En de geldmelkers platgeplet!
Ja, de mensen worden nog helaas hier
uitgevreten. Maar 't gaat voorbij,
want de dag komt, dat de laatste aasgier
wordt uitgeroeid, en wij zijn vrij...