woensdag 25 april 2007

Ruilverkaveling

De kavelovergang in het landinrichtingsproject Doniawerstal is nu grotendeels een feit. Ondanks een trage start zijn de grondgebruikers nu zelf het vliegwiel van het project geworden. Veel loonbedrijven krijgen inmiddels opdracht van de agrariers en zijn druk in de weer om de kavelwerkzaamheden op tijd af te krijgen. Op veel plaatsen in het gebied ligt de grond zwart.Het doel is om weer zo snel mogelijk snede's gras te oogsten en de nieuwe geruilde percelen weer goed in/aan te passen aan de bedrijfsvoering.
Het weer zit in ieder geval hardstikke mee!

Doniaga

Posted by Picasa