zaterdag 31 maart 2007

Allah & Jaweh in Sneek

Zaterdagmiddag keek ik naar de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) op de TV. Zappend kwam ik er terrecht. Ik was op zoek naar muzikale vlaamse verstrooiing op Canvas (Belgie) In het NMO programma Eten bij de Buren gaan telkens twee gezinnen thuis met elkaar eten: het ene islamitisch, het andere niet. Ook al wonen ze bij elkaar om de hoek, de ontmoeting blijkt vaak de eerste kennismaking. Om die kennismaking helemaal onvergetelijk te maken spelen de disgenoten een spel met elkaar: het Eten bij de Buren-vragenspel.
Een moslimgezin en een niet-moslimgezin gaan bij elkaar eten. Bijzonder is dat ze elkaar nooit eerder hebben gesproken, hoewel ze in dezelfde stad, straat of buurt wonen. Wat gebeurt er als deze totaal verschillende families met elkaar aan tafel gaan? Deze week een bijzondere ontmoeting tussen twee gezinnen uit Sneek. Niet zappe, blijven kijken, vermaan ik mijzelf! De familie Eppinga (de echtelieden overtuigde praktiserende christenen uit de gereformeerde traditie en beiden werkzaam in het middelbaar onderwijs) en de uit Turkije afkomstige familie Baran (de echtelieden zijn overtuigde moslims, hij had vijf jaar lang een shoarmatent maar hij doet nu iets in de installatietechniek en zij is werkzaam in de administratieve sector) Het valt me op, dat beide gezinnen een zeer positive basishouding ten opzichte van elkaar hebben. Voor meedoen aan het programma is dat natuurlijk een
"must" Toch moet je daar lef voor hebben! Je merkt gaande weg, dat beide gezinnen strak gekaderd zijn gebleven in de eigen dogma's van het geloof. Christenen en moslims....Echt twee werelden en al helemaal in Sneek. In feite is er geen verschil tussen de basishouding van een christen en een moslim ten opzichte van elkaar en van elkaars religie. De opvoeding van thuis, hoe is de manier van kijken naar de wereld en naar je medemens, je vroeger door je ouders bijgebracht. Hoe ben je als kind door je ouders gespiegeld. Dat zijn niet onbelangrijke aspecten in een mensenleven! Het verder leren en je te ontwikkelen daarin, houdt volgens mij nooit op! Daar hoor je je hele leven lang mee bezig te zijn!
Ik zeg het in alle oprechtheid en algemeenheid: " Wat weten mensen, die toch echt allemaal in dezelfde God geloven, of het nu gaat om Allah met Mohammed of Jaweh met Jezus, verhipte weining van elkaars cultuur, geloof, zeden en gewoonten af!" Daar wordt veel te weinig door de mensen zelf, door scholen en kerken aan gewerkt!
Hierin valt nog ontzettend veel te verbeteren. Petje af en een diepe buiging voor de openhartigheid van de Sneeker families Eppinga en Baran! Mooie mensen, ik heb op de TV van ze genoten...........zij zijn al begonnen met een dialoog!