dinsdag 13 maart 2007

SPORT

Maandagavond op uitnodiging van de Activity Foundation een druk bezochte informatiemarkt in Bolsward bijgewoond. De organisatie was in handen van een drietal breedtesportorganisaties. Foarset, Sport Fryslan en Impuls. Deze organisaties hadden uit veel sportdiciplines kaderleden (>240 pers.) uitgenodigd om deel te nemen aan diverse workshops op het gebied van Sport financien. Het openingswoord werd in het onvervalste Bildts verricht door de heer Tjisse Wallendal, Directeur van sportstad Heerenveen. Hij besloot zijn opening met de woorden: "Hou jim doel goed foar d'ogen, dan komt de rest fanself !"
Ik heb mijn licht opgestoken bij twee workshops. Meer financiele prikkels kon ik die avond echt niet aan. Allereerst de workshop sportsponsoring. Daarna een hele interessante, namelijk begroten zonder geld. Ik hoorde, dat op de sc Heerenveen in de beginjaren, qua organisatie en begroting zo is uitgegroeid van een achttiende plek in de eerste divisie, begin jaren negentig tot zijn huidige sterrenstatus met bijehorende staf. Een fenomeen, dus!
De inleiders Jaap Balk en Jan Klumper waren echte vaklui. Ze hadden er lol in. Dat merk je zo!
Zodoende een mooie inspirerende avond......nu nog tussen droom en daad de praktische bezwaren te lijf en de theorie omzetten in de praktijk:Internationale Kyokushin Karate Waterpoortcup 2007 op zaterdag 20 oktober 2007 in de Sneeker Sporthal. We hebben de startbijeenkomst van de organiseergroep al achter de rug en de sporthal is bij de Gemeente gereserveerd!

Tjisse Wallendal, voormalig kaatstopper opent de bijeenkomst in het Marnixcollege te Bolsward.

De organisatie en de presentatie van de avond was in deskundige handen van oud Fierljeptopper Pieter Bult
Sneek werd o.a. vertegenwoordigd door de gestaalde kaderleden van AV Horror (l) Johan Vogelzang (runner) en van de Activity Foundation - Sportclub F&F The Innnerway (r) Peter K. Smit (karate) Zij begaven zich glimlachend in de bloedspannende (sport)financiele wereld!