Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit maart 13, 2007 weergeven

SPORT

Maandagavond op uitnodiging van de Activity Foundation een druk bezochte informatiemarkt in Bolsward bijgewoond. De organisatie was in handen van een drietal breedtesportorganisaties. Foarset, Sport Fryslan en Impuls. Deze organisaties hadden uit veel sportdiciplines kaderleden (>240 pers.) uitgenodigd om deel te nemen aan diverse workshops op het gebied van Sport financien. Het openingswoord werd in het onvervalste Bildts verricht door de heer Tjisse Wallendal, Directeur van sportstad Heerenveen. Hij besloot zijn opening met de woorden: "Hou jim doel goed foar d'ogen, dan komt de rest fanself !" Ik heb mijn licht opgestoken bij twee workshops. Meer financiele prikkels kon ik die avond echt niet aan. Allereerst de workshop sportsponsoring. Daarna een hele interessante, namelijk begroten zonder geld. Ik hoorde, dat op de sc Heerenveen in de beginjaren, qua organisatie en begroting zo is uitgegroeid van een achttiende plek in de eerste divisie, begin jaren negentig tot …