vrijdag 9 maart 2007

Anne Frankboom

Eind voor 'Anne Frankboom'

AMSTERDAM - De kastanjeboom waar Anne Frank vanuit het Achterhuis op uitkeek, gaat binnenkort verdwijnen.
Stadsdeel Centrum heeft voor de kastanjeboom een kapvergunning verleend. De inmiddels 27 ton zware boom is onherstelbaar ziek en dreigt om te vallen. Kap is de enige reële optie, aldus het stadsdeel. De monumentale boom staat in een afgesloten binnentuin tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Anne Frank schreef in haar dagboek een paar keer over de kastanje. De boom is in de loop der jaren door deskundigen onderzocht en onderhouden. Vorig jaar bleek overduidelijk dat de boom niet langer in staat is de aantastingen te weren. De explosieve groei van de houtschimmels tonderzwam en de honingzwam op stam en wortels zijn tekenen van het definitieve verval.

Deze Anne Frankboom is naast de stedebouwkundig/landschappelijke waarden, van een buitengewoon bijzondere cultuurhistorische waarde. De belangrijke levenloze cultuurhistorie kunnen we heel goed conserven en voor het nageslacht bewaren. Met het behoud van de Waterpoort in Sneek redden we ons prima!
Maar hoe ga je om met deze specifieke levende cultuurhistorie? Plant of zaai je een nieuwe boom? Kan...maar dat is niet de echte levende kastanjeboom, die Anne Frank beschrijft en er nu nog is, maar op het punt staat om gerooid te worden! Kloon je materiaal, stek je een tak van deze boom? Dat is in feite ook nep. Niet de echte kastanje uit het Anne's wereldberoemde dagboek!
Deze boom dient dedelfde status te krijgen als het dagboek en het huis krijgen: onsterfelijk, maar dat wordt een hele toer...... Ik denk, dat we in Sneek eerder, de Herberg fan Moeke Jikke in fol ornaat terughewwe!!

Anne Frank, 13 mei 1944 - Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar.’

Bronnen: Maaike Ruepert van het AD en Jan den Ouden van de Wageningen Universiteit