Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit februari 5, 2007 weergeven

Runnersblock

Vrijdagmorgen een stukje hardlopen langs de rondweg. ca 11 km. Geinspireerd geraakt door mijn bezoek aan het Symposium Natuur en Cultuur, Gaat dat samen? op donderdag 1 februari j.l. in het congrescentrum It Aljemint van de Fryske Academie te Luwadden, valt mij hardlopend, het volgende op:

De boerderij Haubois (midden achttiende eeeuw) als cultuurthistorische oase in de nieuwbouwijk Pasfeer. Het rietveldje links, aan een oude opvaart van de Sneker Oudvaart is een ecologische stapsteen tussen de nieuwbouwwoningen, de rondweg naar het achterliggende agrarische cultuurland van de vml boerderij boederij Old Burger Weeshuis

Bij het passeren van het Houwkesloot aquaduct links van mij, weer een stukje cultuurhistorie in beeld: een relict van een oude huisstee. De erfbeplanting van de oude boerderij, als landschappelijk element staat er nog!


Ter hoogte van het achtergedeelte Lankhorst-touwfabrieken-terrein is momenteel een runnersblock voor het hardloopgilde ontstaan! Pas op foar Drekpoaten!…