Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit januari 22, 2007 weergeven

Piet Paaltjens

De Vrouwenpoortsbrug in Luwadden is een voor mij vaak een terugkerend-tussen-de-middag-pauze-passeer-punt. Naast de brug, in de direkte belevingssfeer van de spykerwinkel van Auke Rauwerda, staat het standbeeld van Piet Paaltjens. Zij echte naam is Francois Haverschmidt. In zijn bio lees ik het volgende: Hij werd geboren in Leeuwarden, als zoon van Nicolaas Theodorus Haverschmidt, apotheker en wijnhandelaar aan de Voorstreek nr.80, en Geeske Bekius. In 1859 werd Haverschmidt predikant in Foudgum en Raard. Eind 1862 werd hij aangesteld in Den Helder, hier trouwde hij in 1863 met Jacoba Johanna Maria Osti. In 1864 aanvaardde Haverschmidt een benoeming als predikant in Schiedam, de stad waar hij de rest van zijn leven zou blijven en waarmee hij een bizondere band zou krijgen. Naarmate hij ouder werd, werd hij steeds meer geplaagd door zijn melancholieke aard en zijn depressies. Het onverwachte en plotselinge overlijden van zijn vrouw in 1891 betekent ook voor hem het begin van zijn eind…