maandag 22 januari 2007

Piet Paaltjens


De Vrouwenpoortsbrug in Luwadden is een voor mij vaak een terugkerend-tussen-de-middag-pauze-passeer-punt. Naast de brug, in de direkte belevingssfeer van de spykerwinkel van Auke Rauwerda, staat het standbeeld van Piet Paaltjens. Zij echte naam is Francois Haverschmidt. In zijn bio lees ik het volgende: Hij werd geboren in Leeuwarden, als zoon van Nicolaas Theodorus Haverschmidt, apotheker en wijnhandelaar aan de Voorstreek nr.80, en Geeske Bekius. In 1859 werd Haverschmidt predikant in Foudgum en Raard. Eind 1862 werd hij aangesteld in Den Helder, hier trouwde hij in 1863 met Jacoba Johanna Maria Osti. In 1864 aanvaardde Haverschmidt een benoeming als predikant in Schiedam, de stad waar hij de rest van zijn leven zou blijven en waarmee hij een bizondere band zou krijgen. Naarmate hij ouder werd, werd hij steeds meer geplaagd door zijn melancholieke aard en zijn depressies. Het onverwachte en plotselinge overlijden van zijn vrouw in 1891 betekent ook voor hem het begin van zijn einde. Zijn laatste jaren waren zeer moeilijk en hij heeft-bijna 60 jaar oud-op 19 januari 1894 zelf zijn leven beeindigd.

Met een glimlach voorbijgaand aan zijn borstbeeld, citeer ik
het zijn volgende gedicht:


Dat heertje met zijn witte das

Dat heertje met zijn witte das
Was eertijds een minnezanger;
Doch sinds het die witte das aanheeft,
Minnedicht het niet langer.

Nu preekt het en doet huisbezoek,
En voor de variatie,
Houdt het 's winters met, driemaal in de week,
Lidmatencatchechisatie.

Ik bezweer u, mijn allerliefste vriendin!
De draak hier niet mee te steken;
Er zit wezenlijk zo iets aandoenlijks in,
Dat een hart er wel van mocht breken.