zaterdag 13 januari 2007

`n Luwadder. ....Mijn Tag

Zo'n boeken-tag lijkt mij wel wat, Sybe!
Het Boek, dat binnen mijn handbereik, naast mijn computer ligt, is de bundel verzamelde gedichten van J.Slauerhoff. (1898-1936). Volgens. W.F. Hermans de grootste dichter uit het Nederlandse taalgebied.
Op blz. 123 na de vierde zin lees ik de volgende vier zinnen:

Meer van rozen, bijna oud hoogrood,
Die niet meer van vreugde of schaamste blozen
Kunne'als wij, nog oovral blank,Zoo groot
Willen wij niet worden, blijven brozen.

Bovenstaande cursieve regels zijn een citaat uit het gedicht AAN ASTARTE.
Dit boek ligt nog steeds op mijn buro. Ik heb een paar weken terug, een poging gedaan om Slauerhoff's gedicht O Engeitado in het Hylpers te vertalen. Helaas kan ik het reslutaat (nog) niet bloggen omdat de absoluut noodzakelijke leestekens in de Hylper tekst, niet door blogspot worden ondersteund Jammer.... in micosoft's word lukt het prima. De leestekens athans. Het resultaat in het Hylpers is nooit goed genoeg, natuurlijk!
Onderstaand nog toegift, een echte Slauerhoff:
Ik deins niet voor de grens.
Nam afscheid van geen mensch,
Toch heb ik nog een wensch,
Dat men mij na zal geven:
`Het goede deed hij slecht'
Beleed het kwaad oprecht,
Hij stierf in het gevecht
Hij leide recht en slecht
Een onverdraagzaam leven.'
In memoriam mijzelf,
Ik wil, dat deze boekentag in Sneek blijft en ben ontzettend benieuwd naar een tag van mede (b)loggers Harm, Rudy en Manon!